D-vitamin är ett av få vitaminer som kan vara svårt att få i sig i tillräcklig mängd. Därför föreslår nu Livsmedelsverket att fler livsmedel ska berikas med D-vitamin.

Det handlar bland annat om fler sorters mjölkprodukter, vegetabiliska drycker, som till exempel havredryck och matfetter. Dessutom föreslås att nivåerna av D-vitamin höjs i flera av produkterna.

Förslaget skickas nu ut på remiss i EU och föreskriften beräknas träda i kraft i höst.

Även råden om kosttillskott ses över. Idag rekommenderas kosttillskott med D-vitamin bland annat till barn under två år samt gravida som bär heltäckande klädsel.