Även om "World Vasectomy Day", en dag då extra många män låter sterilisera sig, inte är så välkänd i Sverige ännu uppmärksammas den på flera håll i världen, uppger AFP. I Indien, USA, Spanien och inte minst i Indonesien underkastar sig ett antal män kniven just i dag, fredag.

– Genom att de hjälper till att axla ansvaret för familjeplaneringen, blir de här männen hjältar för deras partners, deras familjer och framtiden, säger Jonathan Stack, grundare av "World Vasectomy Day" till AFP.

I Indonesien har detta närmast tagit sig ceremoniella uttryck där ett antal män låter sterilisera sig i ett tempel på ön Bali. Före ingreppet visar männen upp sig inför en publik innan de leds åt sidan till en av de mobila enheter som finns i närheten där själva ingreppet sker.

Cirka fyra av tio graviditeter världen över är oplanerad och enligt organisatörerna bakom den lite speciella dagen är det oftast kvinnorna som får ta ansvar för familjeplaneringen.

För dagen till trots är manlig sterilisering fortfarande mycket ovanligt. I många länder låter mindre än en procent av männen sterilisera sig.