Fakta: Bättre prognoser i framtiden

ECMWF:s målsättning för de kommande tio åren går ut på att göra väderprognoser över längre tid och med större precision.

För svensk del skulle det kunna innebära färre falska varningar från SMHI och bättre information om var och när extrema väder träffar landet.

ECMWF är en europeisk samarbetsorganisation som tar fram underlag för detaljerade väderprognoser.

Organisationen tar in data från bland annat vädersatelliter och kör sedan modeller genom en superdator.

I takt med att klimatet blir varmare ökar riskerna för extremt väder som stormar, översvämningar och värmeböljor. Hos svenska SMHI och samarbetspartnern, det europeiska vädercentret ECMWF, pågår långsiktiga satsningar för att förbättra möjligheterna att förutse allvarliga väderhändelser.

Till sin hjälp har de nya satelliter, starkare datorer och förfinade beräkningsmodeller.

– I dag kan vi varna en vecka före en extrem väderhändelse. För 40 år sedan kunde vi varna två dagar i förväg. Om tio år är vår ganska ambitiösa målsättning att kunna göra bra beräkningar två veckor framåt, säger Erland Källén, professor i meteorologi och forskningschef vid ECMWF.

Nio dagar

Ett exempel på hur en tidig varning gör skillnad är orkanen Sandy som drabbade USA:s ostkust för fyra år sedan. Där kunde man varna nio dagar i förväg vilket bland annat gav myndigheterna i New York tid att flytta tunnelbanetåg så att de inte riskerade att fastna i översvämmade delar av tunnelbanan.

Centrets vädermodeller ligger till grund för de beräkningar som SMHI gör tillsammans med Meteorologisk institutt i Norge. Medan EMCWF arbetar med väderprognoser mellan två och tio dagar fram i tiden så är SMHI:s målsättning att kunna förvarna om extremväder med två dagars förvarning.

Större säkerhet

Förhoppningen är att på tio år kunna utöka det till tre dagar. Men framför allt hoppas man att nå en högre grad av säkerhet i prognoserna.

– Vi kommer att göra tätare uppdateringar och hoppas på bättre beskrivningar av osäkerheten kring prognoserna. Vi hoppas också kunna utveckla bättre varningar, säger Joakim Langer, forskningschef på SMHI.