– 38 000, och så har vi 14 ärenden på ett år. Det är obalans. Det är det vi vet.

Polisen Nina Gual, som ska leda utredningen om polisens arbete med hedersrelaterat våld.

Fakta: Lag mot tvångsäktenskap

Den 1 juli 2014 stärktes skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Bland annat avskaffades dispensen för ungdomar under 18 år att gifta sig.

Två nya brott finns nu i brottsbalken:

Att tvinga någon till äktenskap är redan straffbart som olaga tvång, men genom det nya brottet blir fler handlingar straffbara. Straffet för äktenskapstvång är fängelse i upp till fyra år.

Även om brottet begås i annat land kan personen ändå straffas i Sverige. Den som lurar någon till utlandet för att giftas bort med tvång kan dömas till fängelse i två år för vilseledande tvångsäktenskapsresa.

Fakta: Anmälda brott 2015
00#0000000Brott:Anmälningar 2015:Äktenskapstvång35Vilseledande till tvångsäktenskapsresa11Könsstympning av kvinnor14

Källa: Brottsförebyggande rådets (Brå) preliminära statistik

Problemet handlar inte bara om könsstympning. Enligt polisen kom endast 47 ärenden om tvångsäktenskap in under 2015. Inget ledde till åtal.

– Beror det på någonting som ligger inom polisens möjligheter att påverka, eller för att målsägande har svårt att samarbeta med polisen för att det är så känsligt att man inte vi delta i utredningen. Då måste vi kanske tänka på andra sätt, säger Nina Gual som ska leda utredningen om polisens arbete med hedersrelaterat våld.

– Alla hedersrelaterade brott är ju väldigt svåra eftersom det ofta kräver att man vittnar mot sin familj.

"Det är obalans"

Polisen har en mängd olika siffror att förhålla sig till. Uppgiften som väntar är att få ihop sambanden. Enligt Nina Gual bedöms ungefär 38 000 kvinnor i Sverige vara könsstympade, även om man inte vet hur många som faktiskt stympats här. Av dessa är 7 000 under 18 år gamla.

Trots det anmäldes endast 14 fall av könsstympning i hela Sverige förra året, enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå).

– 38 000, och så har vi 14 ärenden på ett år. Det är obalans. Det är det vi vet. Då får vi titta dels på varför de inte leder till åtal, men sedan också på hur det faktiska problemet ser ut, säger Nina Gual.

Ny brottskod

Att initiativet till utredningen tas nu beror delvis på nya praktiska förutsättningar.

– Vi har ju fått upp frågan på agendan lite mer. Sedan, när det blev en ny lagstiftning om tvångsäktenskap 2014, så fick vi en brottskod om könsstympning. Det hade vi inte förut. Det gör att vi lättare kan söka de ärendena i våra system, säger Nina Gual.