Fakta: Hemmafödslar

I Danmark skedde ungefär två procent av födslarna i hemmet förra året.

I Sverige rör det sig om ungefär 0,1 - 0,2 procent.

För att få ersättning av Stockholms läns landsting för assistans i hemmet krävs bland annat att man inte är förstagångsföderska, att graviditeten varit normal och att två barnmorskor är med vid förlossningen.

Källa: Vårdguiden 1177, Läkartidningen, Politiken

Allt fler danska kvinnor föder hemma. Det senaste året har 1 128 danskor fött barn hemma i stället för på en vanlig förlossningsavdelning, skriver tidningen Politiken. I Sverige däremot väljer fortfarande nästan alla att föda på sjukhus.

– Å ena sidan är blivande föräldrar ofta nöjda med den vård man får, å andra sidan är det vad man känner till. Förlossning på sjukhus presenteras som det säkraste alternativet, säger Helena Lindgren, barnmorska och docent vid Karolinska institutet.

Siffran har länge legat stadigt på ungefär 100 kvinnor per år som väljer att föda hemma.

– Och så har det sett ut nästan oberoende av allt runt omkring. I Stockholm till exempel, fick man ingen ekonomisk ersättning för femton år sedan om man bestämde sig för att föda hemma. I dag får man det, men det har ändå inte förändrat antalet som vill föda hemma, säger Helena Lindgren.

Dyrt

Till skillnad från i Danmark, där man har rätt till gratis assistans från en barnmorska i hemmet, kan det bli en dyr historia i Sverige.

Landstinget i Stockholm och Västerbotten är de enda som ger ekonomisk ersättning till barnmorskor som assisterar vid hemmaförlossningar. I resten av landet får man ta till privata alternativ och betala själv – runt 20 000 kronor.

En som valt att föda hemma, trots kostnaden det innebar, är Therése från Göteborg, som inte vill uppge sitt efternamn.

Födde hemma

– Min tidigare förlossning var på sjukhus och det var okomplicerat och gick bra, men det var stor skillnad i hur jag upplevde det när jag fortfarande var hemma och när jag kom in till sjukhuset, då blev jag spänd. Efteråt tänkte jag på hur det hade varit om jag fick fortsätta hemma i lugn och ro, säger hon.

I november födde Therése sitt barn i hemmet och allt gick bra. Hon anser att villkoren för hemmafödslar borde vara samma i hela landet.

Helena Lindgren tror att skillnaden mellan Sverige och Danmark är så stor för att alternativen i grannlandet alltid varit fler.

– Man får gå tillbaka i historien. I Sverige är vården väldigt centraliserad, i Danmark har man låtit fler alternativ finnas öppna. Man har öppnat upp för att föräldrar är olika och väljer olika vårdformer, den inställningen har vi inte i Sverige, säger hon.