Fakta: Vart fjärde hot polisanmäls

Två av tre Jusek-medlemmar på Kronofogdemyndigheten och en av tre inom åklagarväsendet har utsatts för våld, hot, trakasserier de senaste två åren.

Drygt vart fjärde hot och en tredjedel av våldsfallen polisanmäldes.

24 procent av medlemmarna upplever att de får stöd av sin arbetsgivare, jämfört med 30 procent år 2013.

Källa: Akademikerförbundet Jusek

Bara 14 procent av händelserna polisanmäls jämfört med 23 procent för tre år sedan. För att ändra på detta bör man bland annat skärpa straffet för denna typ av brott, anser justitieutskottets ordförande Beatrice Ask, (M).

– Våld mot tjänstemän ger i dag inte mer än en månads fängelse, jag tycker att straffet ska vara sex månader, säger Beatrice Ask till TT.

Inom domstolsväsendet har känslan av otrygghet hos de anställda ökat, något som Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren ser som ett stort problem.

– Många domstolar finns i gamla kulturmärkta hus som är svåra att säkerhetsanpassa, påpekar han.

Litet stöd

Färre Jusek-medlemmar än tidigare, endast 43 procent, upplever att de får det stöd de behöver från sin arbetsgivare när de har utsatts för våld och hot i arbetet.

Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde, tycker ändå att Kronofogdemyndigheten gör en hel del för att skydda de anställda.

– Vi utbildar i bemötande och gör riskanalys inför förrättningar. Våra medarbetare blir ofta måltavla för den enskildes besvikelse på samhället, säger hon.

Mest utsatta är anställda vid Kronofogdemyndigheten och åklagarmyndigheterna, enligt rapporten.

För att stärka skyddet för de anställda föreslår Jusek nu bland annat säkerhetsbågar i alla tingsrätter och ett starkare skydd för personuppgifter.