– Äldre har en annan erfarenhet, de kan styra, manipulera, lura och tvinga yngre att utföra olika typer av tjänster.

Jonas Andersson, ungdomspedagog som arbetat många år med ensamkommande, är kritisk till att inte fler kommuner gör egna åldersbedömningar av ensamkommande. I höstas klargjorde Migrationsverket att kommuner själva kan bedöma ålder på ensamkommande asylsökande ungdomar. (TT)

Fakta: Åldersbestämning

I fjol kom över 35 000 ensamkommande asylsökande barn och unga till Sverige. Nio av tio var pojkar.

Migrationsverket bedömer när asylansökan registreras om den uppgivna åldern är rimlig, men den slutliga åldersbestämningen görs först i slutet av asylprocessen.

Om en kommun gör en annan bedömning av ålder kan Migrationsverket ompröva sin registrering. En utredning som gör sannolikt att den första bedömningen är felaktig krävs i så fall.

Ensamkommande barn och unga under 18 har mer rättigheter och får mer stöd och annat boende än vuxna. De kan heller inte skickas tillbaka på samma sätt som en vuxen.

Hittills har få medicinska åldersbedömningar utförts i Sverige eftersom metoderna enligt läkarkåren varit för osäkra.

Nu har Rättsmedicinalverket fått i uppdrag att genomföra bedömningarna och systemet kan vara på plats redan i höst.

Källa: Socialstyrelsen, Migrationsverket, TT

– Det är både fegt och oansvarigt av kommunerna att inte vidta åtgärder när man har möjlighet. Det finns en uppenbar risk att barn utnyttjas av äldre på HVB-hem, säger Johnny Samuelsson, ordförande i Riksföreningen gode män vårdnadshavare.

I höstas kom beskedet från Migrationsverket att det står andra aktörer fritt att, oavsett verkets bedömning, själva ta ställning till asylsökandes ålder. Det handlar inte om medicinska åldersbedömningar utan om så kallade uppenbarhetsbedömningar.

Men bara ett fåtal kommuner har aktivt agerat sedan dess.

"Uppenbara" fall

Sollefteå tycker att bedömningarna är viktiga.

– Migrationsverket accepterar i princip den ålder asylsökande uppger. Men vår HVB-personal har gedigen erfarenhet av att jobba med den här gruppen och konstaterar de att en person omöjligt kan vara under 20 eller 25 år – då skrivs personen ut från boendet och återgår till Migrationsverket, säger Majed Safaee, kommunikationsstrateg i kommunen.

Hittills har det hänt vid tre eller fyra tillfällen. Fall som har överklagats. Bedömningen baseras bland annat på hur personen relaterar till andra i gruppen och hur den uppför sig. Enligt Majed Safaee ska det vara tydligt att personen är klart äldre.

– Det är inte så att vi sitter och funderar över om någon är 18 eller 21, säger han.

Lura och utnyttja

Även Österåker gör egna bedömningar. En handfull personer har sedan i höstas återförts till Migrationsverket.

– Det handlar om att barn ska skyddas från att bo med vuxna, säger Michaela Fletcher (M), kommunalråd i Österåker.

Konsekvenserna av att blanda ungdomar med vuxna kan bli allvarliga, säger Jonas Andersson, ungdomspedagog i Skellefteå som arbetat många år med ensamkommande.

– Äldre har en annan erfarenhet, de kan styra, manipulera, lura och tvinga yngre att utföra olika typer av tjänster. Vi har sett exempel på barn som utnyttjas sexuellt, säger han.

Han är kritisk till att den acceptans han anser finnas kring att åldersbedömningarna brister.

– Jag tror inte att många svenskar skulle acceptera att deras 13-åriga dotter placeras med män av okänd ålder och bakgrund på ett HVB-boende. Men när det gäller invandrade ungdomar är det som att kraven är lägre på något sätt, säger Jonas Andersson.

"Godtyckligt"

Migrationsverket har i en analys konstaterat att myndighetens arbete med initiala åldersbedömningar har stora brister.

Men Ensamkommandes förbund tycker att inte att kommunerna ska göra egna åldersbedömningar.

– Det är viktigt att hitta de som är överåriga. Men att bedöma någons ålder baserat på utseende och liknande blir godtyckligt, säger ordförande Hamza Ibrahim.

Om många kommuner skulle börja göra egna åldersbedömningar kan det leda till ett ökat misstänkliggörande av ensamkommande, anser han.

– Det antyder att det finns anledning att tro att många ljuger om sin ålder. Det är helt fel, säger Hamza Ibrahim.