Fakta: Stödboende och HVB

Ensamkommande barn kan placeras i ett hem för vård eller boende (HVB) eller i ett stödboende.

Ett HVB tar emot barn och unga för vård eller behandling i förening med boende.

Ett stödboende tar emot barn och unga mellan 16 och 20 år i eget boende med visst stöd.

Avgörande för vilken form av boende som kan bli aktuellt är åldern på barnet och vilka behov barnet har.

Ensamkommande barn i behov av omvårdnad, stöd och fostran placeras i HVB.

Ensamkommande som bedöms vara mogna och förberedda att klara av att bo och leva i ett eget boende och själv vill det kan placeras i stödboende.

Källa: IVO

Sedan den första januari har kommunerna möjlighet att placera ensamkommande unga flyktingar i stödboenden i stället för i HVB-hem. Tanken var att detta skulle underlätta för kommunerna att hantera det enorma trycket på HVB som uppstod under höstens flyktingkris. Eftersom boendeformen är mindre avancerad än HVB skulle det också bli billigare.

Men hittills har bara 385 platser i totalt 42 verksamheter skapats, enligt Inspektionen för vård och omsorg. Det kan jämföras med att det tillkommit över 9 000 platser i 553 HVB-hem under samma period.

"Går långsamt"

Kommunerna drar sig för att skapa stödboenden eftersom de tycker att ersättningen är för låg, 1 000 kronor per plats mot 1 900 kronor per plats i HVB, och de är också kritiska till att platserna som skapas i stödboende inte får räknas in i avtalet med Migrationsverket.

Regeringen har sagt att reglerna ska ändras, men ännu har inget hänt.

– Det går lite för långsamt nu och det är olyckligt. Vi har länge efterlyst den här placeringsformen, men som den ser ut nu är den svår att använda, säger Elisabeth Melin, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting.

Konsekvensen blir att många ungdomar som egentligen inte behöver det ändå hänvisas till dyra platser på HVB-hem, vilket tär på kommunernas kassor.

Barnminister Åsa Regnér (S) medger att ungdomsvården är pressad.

Inget besked

Hon framhåller att systemet för hur ensamkommande anvisas till kommunerna ändrats den 1 april så att alla platser ska räknas lika. Men enligt Migrationsverket räknas platserna i stödboende fortfarande inte in.

Frågorna om när ett nytt regelverk kan vara på plats får inget klart svar.

– Så fort som möjligt. Det får du nöja dig med, säger Åsa Regnér, som inte heller ger något besked om huruvida ersättningen kommer att höjas.