Fakta: Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) orsakas av bakterier som ofta, men inte alltid, drabbar lungorna. Sjukdomen är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen. Varje år insjuknar minst nio miljoner människor i tuberkulos och cirka två miljoner dör.

I Sverige klassas tuberkulos som en allmänfarlig sjukdom och varje fall anmäls till smittskyddsläkaren i det aktuella landstinget.

Klassiska symtom vid tuberkulos är feber, nattsvett, avmagring och trötthet. För lungtuberkulos är långvarig hosta mer än tre veckor med eller utan upphostningar av slem och ibland blod också vanligt.

Totalt sett rapporterades det 835 fall av tuberkulos i Sverige 2015. Det är en ökning med 22 procent jämfört med 2014. Sedan 2003 har antalet fall ökat med över 100 procent (410 fall 2013).

Under det första halvåret 2016 rapporterades 421 fall av tuberkulos. En ökning med åtta procent jämfört med samma tidsperiod i fjol, men en minskning med fem procent jämfört med andra halvåret 2015. Runt 90 procent av fallen är personer som är födda utomlands.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Fyra anställda på Malmö stads sociala resursförvaltning har testats positiva för tuberkulos (tbc) men är inte sjuka. Samtliga har varit i kontakt med ensamkommande flyktingbarn, skriver Sydsvenskan. Ett fall har anmälts till Arbetsmiljöverket, men det är inte klarlagt hur den anställde smittades.

– Men hon vet ju att det bodde ett barn på boendet där hon var som hade aktiv tuberkulos, säger Vladana Andersson, enhetschef på sociala resursförvaltningen, till tidningen.

Nio av tio födda utomlands

Utan ett negativt test innan är det svårt att fastslå när en person har smittats av lungsjukdomen tuberkulos. En person kan vara smittad hela livet utan att insjukna. För en spridning av smittan krävs det att en person har aktiv tbc.

– Om man är frisk och vuxen är det bara en av tio smittade som blir sjuk någon gång i sitt liv – vare sig man är vaccinerad eller inte. Vaccinet ger inget hundraprocentigt skydd, säger Jerker Jonsson, infektionsläkare och epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, till TT.

Under årets sex första månader har 421 fall av tuberkulos rapporterats i Sverige. Nittio procent rör personer som är födda utomlands.

– Så har det sett ut de senaste 10–15 åren. I Sverige har vi ingen inhemsk epidemi längre, säger Jerker Jonsson.

Ökning med 22 procent

Totalt sett rapporterades 835 fall 2015. Det är en ökning med 22 procent jämfört med 2014, vilket förklaras med en ökad invandring till Sverige. För att förhindra smittspridning är det viktigt att flyktingar genomgår en hälsoundersökning tidigt och testas för tbc. Smittsamheten minskar snabbt vid behandling.

– Det är klart att det kan dyka upp att någon i personalen har smittats. Det går inte försäkra sig hundra procent mot det, men risken för att de ska bli sjuka är väldigt liten, säger Jerker Jonsson.