Fakta: Ensamarbete på HVB-hem

Det boende som den 22-åriga kvinnan som dödades jobbade på drivs av företaget Living Nordic. Enligt uppgifter till GT arbetade kvinnan ensam under natten och skulle avlösas på morgonen, då hon blev knivdödad.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tidigare inte haft något att anmärka på boendet.

Företaget har ännu inte kunnat bekräfta om kvinnan arbetade ensam under måndagsmorgonen, men uppger att de anställda kan jobba både ensamma och i par.

– Våra medlemmar beskriver en väldigt tuff situation. Det är stora överbeläggningar och personalen är inte dimensionerad i den skala som behövs för att kunna gripa in och lugna ner situationer, säger Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg på Vision.

I måndags knivdödades en 22-årig kvinna som var anställd på ett HVB-hem för ensamkommande unga flyktingar i Mölndal. En av de boende, en pojke i 15-årsåldern, misstänks för dådet.

Nu kallar Åsa Regner (S), minister med ansvar för socialtjänsten, till möte med kommuner och fack för att diskutera problemen på bland annat HVB-hemmen för flyktingbarn.

– Det här är en stor fråga. Det ska finnas tillräckligt mycket kvalificerad personal för att vården ska fungera, och det är anordnaren som ansvarar för det. Men vi märkte i höstas att det är en svår situation. Vi har också just avsatt en extra miljard kronor för att förstärka bemanning och organisation inom den sociala barn- och ungdomsvården, säger Åsa Regnér.

Risken ökat

Risken för hot och våld på HVB-hemmen har ökat sedan flyktingströmmen tilltog i höstas, enligt Vision.

– Man fyllde på de befintliga boendena på väldigt kort tid. Tidigare var det ett barn i varje rum, mot två–tre nu. Att leva så tätt inpå varandra frestar givetvis på, säger Kristina Folkesson.

Många ensamkommande bär på tunga upplevelser. När trångboddheten tilltar och asylprocessen drar ut på tiden byggs frustrationen upp.

– Mer hot och våld blir en naturlig konsekvens av det och det krävs mycket av personalen för att kunna ta hand om det, säger Kristina Folkesson.

Ensamarbete

Samtidigt har arbetsgivarna behövt anställa mycket ny personal. Dessa saknar, enligt Vision, ofta adekvat utbildning och får heller inte alltid den introduktion de behöver när det gäller hur hot och våld kan förebyggas och ska hanteras.

Enligt medieuppgifter arbetade den 22-åriga kvinnan i Mölndal ensam, vilket facket är mycket kritiskt mot.

– Ensamarbete är olyckligt vanligt. Det är någonting som inte ska förekomma, säger Kristina Folkesson.