1. Den heliga morgonstunden

När är det som mest effektivt att dricka sitt morgonkaffe? Hjärnforskaren Steven Miller har tittat på just den frågan och kommit fram till att svaret är någonstans mellan klockan 09.30 och 11.30. Då är nämligen hjärnan som trögast och kortisolhalten som lägst.

Men många är vi nog som är inne på både vår andra och tredje kopp vid den tiden. Onödigt enligt vetenskapen. Mellan klockan åtta och nio är kortisolhalten, vilket är kroppens stresshormon, som högst och vi är av naturliga skäl då som mest alerta.

2. Populärt med mjölk i kaffet

När vi höjer våra koppar för kaffet – gör vi det automatiskt också för mjölken. "Beigeprojektet", instiftat av mejeriföretagens intresseorganisation Svensk Mjölk, var ett försök i början på 1990-talet att få oss att dricka mer mjölk till kaffet.

Syftet var att rädda den sjunkande mjölkkonsumtionen i Sverige och att få oss att välja en kaffe latte i stället för en kopp svart bryggkaffe, vilket också lyckades. Projektet ökade andelen mjölkanvändare från 39 procent 2001 till 69 procent 2007. Dessutom beräknas omkring 27 procent av all mjölk som dricks vara just som komplement till kaffet.

3. Är kaffe giftigt?

Koffeinet innehåller en liten mängd alkaloider, ett basiskt kvävehaltigt ämne som är giftigt, men mängden är så pass minimal att den medicinska effekten nästan är obefintlig.

Däremot var 1700-talskungen Gustav III minst sagt misstänksam mot den nymoderna drycken och anordnade ett experiment för att avgöra saken. Två dödsdömda fångar sattes att dricka en kanna te respektive kaffe med hypotesen att kaffedrickaren till slut skulle dö av det påstådda giftet. Men projektet kom att pågå i flera år utan att någon av fångarna avled och till slut överlevde de till och med själva kungen.

Experimentet fick ett slut när tedrickaren senare dog – och därmed var det bevisat att kaffe inte var dödligt giftigt.

4. Norden – trogna kaffedrickare

De nordiska länderna finns alla på topp tio-listan över vilka länder där det dricks mest kaffe per capita. Finland toppar listan med 9,6 kilo per person. Sverige är sexa med 7,9 kilo.

Var odlas då kaffet? Ursprungligen kommer det från ett område som heter Caffa i Etiopien, där det växer vilt på bergsslätterna, medan i dag odlas det mest i Central- och Sydamerika, med Brasilien och Colombia som stora producenter.

5. Kaffet riskerar bli dyrare

Kaffepriset spås en dyster framtid. Anledningen är det varmare klimatet, en ökad efterfrågan från bland annat Kina och minskad lönsamhet för bönderna som odlar kaffe. Det kommer innebära att de allra finaste bönorna kommer att kosta allt mer.

Tillgången på bra kaffe är därmed hotat, enligt personer i branschen.

– Redan 2020 befarar vi att de bättre kvaliteterna kommer att finnas tillgängliga i mindre omfattning, säger Minette Rosén, kaffeinköpare på Zoégas.

Källor: Arla, kaffefakta.nu, tidningen Kollega