Fakta: Olycksförloppet

Olyckan i norrgående riktning på motorvägsbron i Södertälje inträffade natten till lördagen den 13 februari i samband med broöppning.

Klockan 01.59.37 börjar rött ljus blinka.

Klockan 02.00.26 går alla fyra bommarna ner. Det första paret bommar 100 meter från bron, det andra paret bommar 10 meter från bron.

Utan påslaget varningsljus och nedfällda bommar kan bron inte öppnas.

Exakt tidpunkt för när olycksbilen kör igenom bommarna är inte känd; det finns ingen teknik som registrerar ögonblicket.

Från de första forcerade bommarna tar det uppskattningsvis två, tre sekunder innan bilen kör in i brodelen som är på väg upp och därpå störta ner i kanalen.

Källa: Sjöfartsverket

De fem unga männen i bilen dog i olyckan vid tvåtiden natten till lördagen och nu kommer fler detaljer fram kring tragedin.

Efter att ha nämnt "snön" i radiokommunikationen med bropersonalen fick Tellus klartecken att åka vidare och passerade då det sjunkna bilvraket. Men det märkte besättningen inget av, uppger Sjöfartsverkets kommunikationsdirektör Ulrika Ekström för TT:

– Fartyget körde över ungefär fyra minuter senare. Vi vet inte om fartyget och bilen har varit i kontakt med varandra.

Rammade bron

Enligt henne märkte befälhavaren inte något och fartygets maskineri påverkades inte.

Sjöfartsverket har i efterhand talat med besättningen och bropersonalen för att få fram så mycket som möjligt om olycksförloppet.

Övervakningskameror finns vid de två par bommar som olycksbilen forcerade, men de filmar inte och ingen tittade på monitorerna de aktuella sekunderna.

– När bron är uppe är vårt fokus på att se till att fartyget tar sig igenom kanalen, säger Ulrika Ekström.

– Det finns rester av bilen kvar på själva bron, så efter att ha kraschat in där föll bilen ner i kanalen.

Rutinerna följdes

Brodelen kan bara höjas om rödljusen är på och alla bommar fällda.

– Vi öppnar och stänger bron på Trafikverkets uppdrag, de äger bron och sätter upp riktlinjer för hur det ska gå till och vi har följt rutinerna helt och hållet.

Trafikverket kommer att utreda olyckan och se över om broöppningsrutinerna behöver ändras, enligt Ulrika Ekström:

– Det kan inte ha rått något som helst tvivel om att det var broöppning på gång. Andra bilar väntade i en kö som olycksbilen körde förbi.