Fakta: Den nya lagen

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ska sätta stopp för användningen av falska polisbilar.

Förslaget innebär att polisens heraldiska vapen och ordet "polis" bara ska få användas på riktiga polisfordon om inte ägaren har skaffat ett särskilt tillstånd.

Polisen ska i så fall förelägga ägaren att avlägsna dem från bilen, något som är förenat med vite.

Dessa vapen eller ord ska ändå vara tillåtna på exempelvis veteranfordon, där det inte finns risk för förväxling med polisens fordon.

Polismyndigheten ska också kunna bevilja undantag för exempelvis fordon på museum eller som används i konstnärlig verksamhet, som filminspelningar.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Källa: Regeringskansliet

I korthet går förslaget ut på att på polisens heraldiska vapen liksom ordet "polis" endast får finnas på riktiga polisfordon om inte ägaren har ett särskilt tillstånd.

Om en bil kör runt med sådana tecken utan tillstånd kommer polisen förelägga ägaren att ta bort texten – något som förenas med vite.

Utnyttjat luckan

– Man måste kunna lita på att en polisbil också är en polisbil och att det är poliser som sitter i bilen. Annars riskerar förtroendet för poliser att skadas, säger Morgan Johansson.

– Jag tycker inte om när folk försöker att driva med staten på det här sättet. Det har varit kriminella som utnyttjat den här luckan för att driva med rättsväsendet.

Morgan Johansson ger också ett tänkbart scenario där en falsk polisbil skulle kunna passera en riktig olycka.

– Det är klart att allmänheten i så fall skulle fundera varför bilen inte stannar och ingrep.

Dom i hovrätten

Enligt Morgan Johansson handlar det om ett dussintal bilar runtom i landet. Allt som oftast har det varit kriminella men även ungdomar som har gjort det som en rolig företeelse. Problemet aktualiserades dessutom efter en dom i Svea hovrätt för fyra år sedan, där rätten slog fast att den som kör en falsk polisbil inte gör sig skyldig till brottet föregivande av allmän ställning.

TT: Men om det handlar om enbart ett dussintal bilar. Kan det inte tyckas som ett avgränsat problem för en lagstiftning?

– Även små problem ska man vara beredda att ta sig an, säger Morgan Johansson.