Bakgrund: Övergrepp på förskola i Bro

Barnskötaren polisanmäldes i september förra året sedan en mamma vänt sig till förskolan med en berättelse från hennes dotter, som tidigare gått där.

Föräldrarna på förskolan informerades och någon dag senare skrev kommunen på sin hemsida att en förskoleanställd utreddes för brott.

I mitten av januari i år väckte åklagaren åtal mot mannen. I åtalet ställdes han till svars för övergrepp mot fyra flickor på förskolan.

Attunda tingsrätt friade honom från grovt sexuellt övergrepp alternativt våldtäkt mot en av flickorna och fällde honom för sexuellt övergrepp respektive ofredande mot de andra tre.

Mannen ska också betala skadestånd till flickorna på totalt 127 400 kronor. Han nekar till brott, och domen kommer att överklagas till hovrätten.

Källor: Attunda tingsrätt, advokat Eva Meiton.

Mannens advokat Eva Meiton anser att domstolen inte har "behandlat viktiga aspekter". Dessutom menar hon att tingsrätten har gjort felaktiga bedömningar "i vissa avseenden".

Advokaten tillägger att hennes klient bestämt hävdar att han är "helt oskyldig" till de brott som han nu har dömts för.

Småbarn offer

Mannen fälls för att ha förgripit sig på tre flickor, som var runt fyra till sju år gamla när övergreppen ägde rum, på en förskola i Bro.

Större delen av bevisningen utgörs av fyra flickors berättelser, och vad deras föräldrar berättat, som stödjer barnens vittnesmål. Även en barnpsykolog har hörts i rätten.

Till skillnad från andra liknande mål finns varken fotografier eller filmer som tekniskt kan bevisa att brotten ägt rum. Själv nekar mannen till alla anklagelser.

Var populär

Rättens ordförande, rådman Mikael Swahn, pekar på att det ändå finns liknande mål där rätten gått enbart på utsatta barns uppgifter. Hur vanligt det är vet han inte, men han poängterar att det självklart är viktigare då att barnens berättelser är konkreta och inte ger skäl till ifrågasättande.

– Även om det är likartat innehåll så är det inte identiska berättelser från barnen. För de flesta av dem sitter det långt inne och kommer motvilligt när de ska berätta om det här, så det framstår inte som att det är något de velat hitta på och prata om, säger han.

I det aktuella målet har rätten kontrollerat om den före detta barnskötaren hade något otalt med barn, föräldrar eller någon annan vid förskolan, men funnit att han tvärtom ska ha varit populär hos alla.

Frias på en punkt

Tingsrätten gick delvis på åklagarens linje rörande att ett par av övergreppen var att betrakta som grova, då mannen utnyttjat sin ställning som barnskötare och "missbrukat ett särskilt förtroende".

Han fälls för övergrepp mot tre av de fyra flickorna. Han frias på en av fem åtalspunkter: ett fall om våldtäkt mot barn alternativt grovt sexuellt övergrepp, där det enligt rätten finns en oklarhet i redogörelsen om hur övergreppet ska ha gått till.