Förra året kom fler än 35 000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Nu ska de få lära sig om Sverige via Youtube.

Socialstyrelsen har lagt ut animerade filmer på svenska och ytterligare elva språk – bland annat arabiska, dari, somaliska och farsi – med syfte att informera barnen om vad de kan förvänta sig under sin första tid här, uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

Filmen "Vad händer nu?" följer en ensamkommande asylsökande pojke, som möter socialsekreterare, god man och ett offentligt biträde.

Filmen finns i tre versioner: för ensamkommande barn på hem för vård eller boende (HVB), för familjehem och en förkortad version för allmänheten.

En tidigare undersökning som TNS Sifo har gjort på uppdrag av Socialstyrelsen kan en fjärdedel av svenskar mellan 18 och 80 år tänka sig ett frivilliguppdrag för att hjälpa utsatta barn och ungdomar.