Fakta: Tutankhamun

Tutankhamun, född cirka 1358 före Kristus, blev bara 19 år. Dödsorsaken är okänd.

Den unge faraon blev känd när Howard Carter och Lord Carnarvon upptäckte hans nästan oplundrade grav i Konungarnas dal 1922. Graven innehöll över 5 000 föremål, bland annat smycken, möbler, kläder, vin- och förvaringskrukor samt statyetter, stuvade i fyra små rum. Och den förgyllda masken, som 3 000 år senare av museipersonalen på Egyptiska museet i Kairo kom att behandlas högst styvmoderligt.

Fynden skapade konflikt mellan Carter och hans kollegor, om huruvida föremålen skulle tillfalla honom eller den egyptiska staten. 1928 konserverade Carter de första föremålen från graven och lät ställa ut dem på det Egyptiska museet i Kairo, där de alltjämt förvaras.

Källa: Nationalencyklopedin

Av skäl som ännu inte riktigt är klarlagda lossnade Tutankhamuns skägg från den gyllene mask som pryder den unge faraons kvarlevor i samband med en flytt förra året. De sinnrika medarbetarna på Egyptiska museet i Kairo försökte då med en stor mängd lim klistra fast faraons skägg, men utan framgång, det ville inte fastna.

Totalt fyra försök gjordes, enligt egyptiska åklagare, innan skägget satte sig på plats. Kanske hade de kommit undan med tilltaget, om det inte varit för den överdimensionerade mängd klister som kletats runt Tutankhamuns haka.

– De misstänkta har nonchalerat alla vetenskapliga metoder för restoration och har använt vassa metallverktyg för att ta bort det synliga klistret, helt obekymrade om att de skadat en 3 000 år gammal artefakt, säger en av åklagarna till Daily News Egypt.

Bland medarbetarna som nu står inför rätta för grovt tjänstefel finns en av museets tidigare chefer, rapporterar brittiska BBC.

Masken restaurerades förra året i Tyskland och kan nu åter beskådas i Kairo.