Fakta: Elolyckor

Årligen skadas omkring 1 500 personer i elolyckor så allvarligt att de uppsöker sjukhus. 200–250 läggs in och mellan 3 och sex personer dör.

Män mellan 20 och 50 år drabbas oftast och i samband med arbetsplatsolyckor.

Förutom yrkesverksamma är barn och yngre män särskilt drabbade.

Vägguttag, lampor och lösa kablar är de vanligaste strömkällorna vid olyckor.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Fakta: Elsäkra prylarna

Titta på sladden, är den trasig eller missfärgad?

Böj sladden, är den spröd eller spricker?

Syns den blå eller bruna innerisoleringen vid till exempel stickproppen?

Passar inte stickproppen i kontakten och det finns delar av metall?

Är svaret ja på en eller flera av frågorna rekommenderar EIO att man tar professionell hjälp, exempelvis i en lampaffär.

Källa: Elektriska Installatörsorganisationen (EIO)

Handeln med begagnade grejor på Blocket, Tradera och andra sajter bara växer. Inte minst gäller det äldre prylar. Inredningsdetaljer från till exempel 50- och 60-talen är populära.

Men enligt EIO brister elsäkerheten ofta på gammal elutrustning. Sladdarna blir med tiden torra och spröda, isoleringen kan vara avskavd och kopplingar kan vara trasiga så att det blir risk för kortslutningar och glappkontakt. I värsta fall kan metalldelar vara strömförande. Enligt försäkringsuppgifter orsakades över 100 bränder förra året av lampor och andra elgrejor.

EIO har låtit intervjua 250 personer som annonserat ut begagnade lampor på Blocket. Hälften av lamporna brast i elsäkerhet. Var tionde lampa hade två eller fler brister och var därför särskilt farliga. Var femte säljare hade gjort egna ändringar på lampan.

Enligt EIO:s elsäkerhetsexpert Joakim Grafström kan felaktigt gjorda ingrepp vara livsfarliga.

– Som konsument är det viktigt att förstå att el är en färskvara som måste ses över med jämna mellanrum. Ett enkelt sätt är att granska sladd och stickpropp, säger Joakim Grafström.