Fakta: Tillsynen av elektriska produkter

Totalt 19 mobiltelefoner, 28 surfplattor och två laddare analyserades. 39 procent av varorna innehöll förbjudna ämnen, bland annat kortkedjiga klorparaffiner i kablar.

18 köksapparater från olika företag undersöktes. Fem av produkterna innehöll förbjudna ämnen.

Tio spelkontroller från tio olika företag undersöktes varav fyra innehöll farliga ämnen. Detta i form av bly i lödningar och kortkedjiga klorparaffiner i kablar.

Kortkedjiga klorparaffiner används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. Förutom att de är långlivade i naturen är de också skadliga för vattenlevande organismer.

Ämnena är dessutom misstänkt cancerframkallande.

Fyra av tio elektriska produkter innehöll förbjudna kemikalier som till exempel kortkedjiga klorparaffiner liksom bly i lödningarna.

– Det är väldigt många av de som vi tittat på. Sedan är inte det här en statistisk undersökning hur många produkter som innehåller de här kemikalierna utan stickprovskontroll men det är fortfarande en väldig hög andel, säger Mariana Pilenvik, inspektör på Kemikalieinspektionen till TT.

Kortkedjiga klorparaffiner är ett förbjudet ämne och mycket långlivat i naturen liksom misstänkt cancerframkallande. Bly i sin tur kan orsaka skador på nervsystemet och framförallt små barn är känsliga.

– De här produkterna är inte akut giftiga utan det är den samlade exponeringen som är problematisk. Vissa av de här ftalaterna är även hormonstörande, säger Mariana Pilenvik.

TT: Hur ska man som konsument tänka?

– Vid normal användning kommer man inte åt de här ämnena utan det är främst ett miljöproblem. Men man ska se till att köpa CE-märkta produkter och även om risken är låg undvika att ha elektronik i barnets rum samt inte låta barnen leka med gammal elektronik.