Barn som föds på helgen löper en signifikant ökad risk att dö, jämfört med barn som föds en vardag. Åtminstone i Storbritannien.

Det konstaterar forskare vid The Imperial College London efter att ha analyserat drygt 1,3 miljoner födslar.

Det visar sig att drygt sju av 1 000 barn som föds under en helg dör, att jämföra med 6,5 per 1 000 barn av dem som föds en vardag. Skillnaden kan tyckas liten, men eftersom barnadödligheten är så pass låg blir skillnaden ändå starkt signifikant.

Lägst dödlighet av alla veckodagar har tisdagar. Och om alla dagar hade haft samma låga dödlighet som denna veckodag hade det resulterat i 770 färre dödsfall årligen, skriver forskarna i British Medical Journal.