Dödsolyckorna på finska vägarna ökade med 15 procent under 2015, jämfört med året innan. 256 personer dog i trafiken, uppger Lännen Media. Siffran kan delvis förklaras med att 2014 var ett år med få olyckor och antalet döda är i nivå med övriga 2010-talet.

Fler togs också för fortkörning under förra året i polisens vägkameror. Bötesbeloppen ökade med cirka 20 procent under 2015.