Stiftelsen har räknat aktiviteterna som de olika grupperna själva rapporterat om under 2015 – 2 222 stycken, att jämföra med 2 865 aktiviteter året innan.

– Kartläggningen visar att aktiviteten i den rasideologiska miljön sjönk under 2015. I första hand som en konsekvens av att Svenskarnas parti som när det var valår hade en massiv mobilisering som man misslyckades med, under 2015 lades ner, säger Daniel Poohl, vd för Expo, till Ekot.

Sällsynt med gripanden

Expo har inte räknat in bränderna på olika asylboenden, som i många fall misstänktes vara anlagda, eftersom det är sällsynt att någon har gripits efter dem.

I Värmland som historiskt varit ett starkt nazistfäste märks att Svenskarnas parti lagt ner och att Nordiska motståndsrörelsen försöker dra till sig deras medlemmar Här ökade deras aktiviteter fem gånger under 2015.

Sprider propaganda

Exempel på aktiviteter är enligt Peter Sundin, handläggare på Brottsförebyggande centrum i Värmland, att de sprider propaganda, besöker förintelseföreläsningar och sätter upp spärrband med sin logga runt skolor, kommun- och mediehus.

– Man förseglar byggnaden för att man anser det vara en fiende. I Karlstad satte de upp plastband runt ett gymnasium där det finns en hel del flyktingbarn. Det är vanligt att man runt Förintelsens dag spärrar av exempelvis mediebyggnader för att man inte vill att de ska rapportera om Förintelsen.

Han tror att deras aktiviteter kommer fortsätta öka.

– Det är fortfarande många från Svenskarnas parti som inte gått in i Nordiska motståndsrörelsen utan flyter runt lite, säger han.