Fakta: Några av förslagen

Slopat krav på kontrollbesiktning av släpvagnar som väger under 750 kilo. Dessa släpvagnar är normalt inte försedda med bromssystem.

Krav på besiktning av A-traktor. A-traktorer är oftast en ombyggd äldre personbil som inte gått igenom en normal kontrollbesiktning sedan den var en personbil. Det finns en risk att en A-traktor har försämrats när det gäller trafiksäkerhet och miljökrav under årens lopp och Transportstyrelsen föreslår därför att man ska besikta sin A-traktor vartannat år.

Krav på att 5 procent av de tunga fordonen ska kontrolleras varje år vid flygande inspektioner av polis och bilinspektörer. Transportstyrelsen föreslår också att man ska underlätta för poliser utan speciell fordonskompetens att förelägga om kontrollbesiktning i samband med annat arbete, till exempel vid nykterhetskontroller vid väg.

EU-direktivet ger medlemsländerna möjlighet att undanta historiska fordon som är 30 år eller äldre samt fordon som sällan eller aldrig används i trafik. Transportstyrelsen föreslår därför att fordon som är 40 eller 50 år gamla eller äldre ska slippa regelbundna kontrollbesiktningar.

Källa: Transportstyrelsen

Transportstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att utreda hur reglerna kring bilbesiktningen kan ändras för att bli mer lika reglerna i de övriga EU-länderna.

Nu är utredningen färdig. Myndigheten föreslår kontrollbesiktning vartannat år för personbilar och lätta lastbilar och slopat krav på besiktning av släpvagnar under 750 kilo. De vill samtidigt se att A-traktorer ska börja besiktas.

Den svenska bilparken har förändrats mycket sedan den nuvarande besiktningsförordningen infördes och en förändring är på sin plats, enligt utredarna.

– Personbilar har betydligt färre tekniska brister i dag jämfört med för 15 år sedan och många av de problem som fordon har i dag är saker som en fordonsägare ändå ska ha koll på. Allvarliga trafikolyckor beror inte på att bilar har tekniska brister, säger Mats Hjälm, utredare på Transportstyrelsen.

Myndigheten vill att flesta nya reglerna ska successivt träda i kraft från och med den 4 februari 2018.

Branschen rasade när utredningen först presenterades i somras. 70 procent av företagen på marknaden drivs i dag i privat regi och färre besiktningar skulle innebära förlorade inkomster.