Det blir allt färre svenskar i 18–34-årsåldern som bor kvar hemma, enligt statistik från EU. Sverige ligger bland de länder där lägst andel vuxna bor hemma, skriver Hem & Hyra.

2014 bodde 21,5 procent av 18–34-åringarna kvar i föräldrahemmet, att jämföra med 23,9 procent året innan och 24,4 procent när mätningarna startade 2008.

Lägst andel kvarboende i hemmet har Danmark med 18,6 procent. Längst ner på listan finns Kroatien, där motsvarande siffra är 70,5 procent.