Hittills i år har 16 personer omkommit, jämfört med 27 under samma period i fjol. Erik Lindberg på Trafikverket, vill dock inte tala om ett trendbrott än så länge:

– Nej. Den slumpmässiga variationen från en månad till en annan kan vara stor. Men om minskningen håller i sig året ut kan vi kanske börja tala om ett sådant.

Enligt Lindberg sker 60 procent av personpåkörningarna på 6–7 procent av järnvägsnätet. Åtgärderna för att försöka få järnvägen säkrare, både när det gäller olyckor och självmord, består av staket längs med vissa delar av spåren och kameraövervakning. Tvärt emot vad många tror kan sådant förhindra en person som planerar att ta sitt liv.

– Det är en vanlig missuppfattning att det inte tjänar något till att försöka förhindra självmord. I själva verket har det visat sig att detta bara gäller i ett mindre antal fall. Det finns forskning som visar att omkring 90 procent av personer som förhindras att begå självmord dör långt senare i livet och då av andra orsaker, säger Lindberg till Corren.