Fakta: Drygt 8 000 personer godkända

För att man ska kunna få licens för jaktvapen krävs en godkänd jägarexamen. Det är Naturvårdsverket som fastställer kraven för jägarexamen och jägarorganisationerna som anordnar examensproven.

Antalet godkända teoriprov ger en indikation på hur många som tar jägarexamen. Under första halvåret 2016 uppgick antalet godkända teoriprov till 8 330, en minskning med åtta procent jämfört med motsvarande period 2015.

Fyra godkända delprov krävs för en komplett jägarexamen. Det totala antalet utförda delprov minskade med sju procent till 33 033 under första halvåret.

Källa: Naturvårdsverket

Fakta: Älgjakten i Sverige

Älgjakten inleds den första måndagen i september, det vill säga före älgens brunsttid, i norra Sverige. I resten av landet börjar den efter brunsten, den andra måndagen i oktober. Jakten får som längst pågå till sista februari.

Älgarna får jagas från och med en timme före soluppgången till och med solnedgången. Jägaren måste använda kulgevär avsett för patroner i klass 1.

Källa: Naturvårdsverket

– Det tror jag inte, det handlar om 210 kronor totalt om man avlägger alla prov, säger Daniel Bladh, handläggare på Naturvårdsverket.

Inför årets älgjakt, som nästa vecka inleds i norra Sverige, har TT begärt ut statistik från verket över antalet avlagda delprov för jägarexamen under första halvåret 2016. Den visar att antalet utförda prov minskade med sju procent jämfört med motsvarande period 2015.

25 procent dyrare

Minskningen av antalet registrerade prov följer efter en flera år lång period av ökningar, som har fått Naturvårdsverkets kostnader för jägarexamen att överstiga intäkterna. Vid det senaste årsskiftet höjdes därför avgiften för de fyra delprov som krävs för en komplett jägarexamen med sammanlagt 210 kronor, eller 25 procent, till 1 050 kronor.

Men trots att statistiken nu visar en tydlig nedgång tror alltså verket inte på något trendbrott.

– Jag är inte jätteorolig att det skulle ha skett någonting, känslan är att intresset fortsätter att öka, säger Daniel Bladh.

Hektisk period

Möjligen, tillägger han, kan avgiftshöjningen ha fått en del personer att öva mer innan delproven avläggs, för att minska risken för omprov. I så fall kan en återhämtning vara att vänta under resten av året. En annan förklaring till nedgången kan vara en eftersläpning i statistiken, att alla avlagda prov inte har registrerats än, enligt Bladh.

Inte heller Johan Boström, marknadschef på Jägarnas riksförbund, tror att de senaste årens jaktboom är över.

– Det är ju några månader kvar på året, och vi är inne i en jättehektisk period för jägarexamen just nu. Både förhoppningen och tron är att det ska se liknande ut som i fjol, säger han.

Vore inte konstigt

På den andra stora jägarorganisationen, Svenska jägareförbundet, säger dock jaktvårdskonsulent Henrik Falk att det inte vore konstigt om antalet personer som tar jägarexamen faller tillbaka efter de senaste årens kraftiga tillväxt.

– Möjligen kan det vara ett litet trendbrott, men det får vi se efter helåret, säger Falk, som själv inte uppfattat några tydliga signaler om ett minskat jaktintresse.