Färre räddningsinsatser på grund av bränder – och fler till följd av trafikolyckor, stormskador och automatlarm utan brand.

Det är en del av facit över fjolårets räddningstjänstinsatser, enligt statistik från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).

Både bostadsbränderna och industribränderna minskade i antal medan antalet utryckningar till bränder i allmänna byggnader ökade. Den totala siffran för utryckningar till bränder i byggnader, 9 500 stycken, var dock den lägsta sedan insatsrapporterna började samlas in 1996.

Det som kan sticka i ögonen är det ökade antalet utryckningar på automatlarm om brand, där det inte brinner. I fjol gjordes närmare 36 000 sådana utryckningar.

– Det är klart man kan ha åsikter om det. Det är också fler och fler räddningstjänster som börjar ta betalt för det här, säger Mikael Malmqvist, som jobbar med statistik på MSB.