Färsk koriander importerad från Sydostasien var trolig orsak till den shigellainfektion som bröt ut i Väst- och Sydsverige för några veckor sedan, visar den utredning som nu är klar.

Totalt insjuknade 42 personer av tarmbakterien, varav 29 i Västra Götaland, tio i Skåne och tre i Halland. Kräkningar, diarréer, magont samt feber var symptomen.

När de som drabbats intervjuades framkom en koppling till olika restauranger och efter en enkätundersökning av en grupp som hade besökt en av restaurangerna kunde en röra som innehöll färsk koriander identifieras som en trolig smittkälla.

Den sändning koriander som tros ha orsakat sjukdomen har inte kunnat analyseras eftersom den redan var borta från marknaden när utbrottet blev känt, enligt ett pressmeddelande från Livsmedelsverket.