Fakta: Hundratusentals ton släpps ut

Övergödning av kväve och fosfor är ett av de största hoten mot Östersjöns havsmiljö.

Omkring 10 000 fartyg per år går in i Östersjön, registrerade i minst ett hundratal länder. Endast en bråkdel av dem har efterrening och bara ett fåtal går på naturgas.

I Östersjön och Kattegatt släpper sjöfarten ut omkring 370 000 ton kväveoxider till luften per år. Det kan jämföras med de totala landbaserade utsläppen i Sverige som ligger på runt 145 000 ton per år.

Ett EU-direktiv, svaveldirektivet, som trädde i kraft 2015 innebär att fartygen inte får släppa ut lika mycket svavel som tidigare.

I oktober ska IMO också ta ställning till ett förslag om hårdare kontroll av utsläpp av kväveoxider från fartyg som trafikerar Östersjön.

Källa: Havsmiljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Transportstyrelsen.

Samtidigt som utsläpp av växthusgaser generellt har minskat de senaste 20 åren fortsätter utsläppen av kväveoxid i haven runt Sverige att öka, enligt Havsmiljöinstitutet. I Östersjön och Kattegatt är de årliga utsläppen av kväveoxid från sjöfarten mer än dubbelt så stora som de totala landbaserade utsläppen per år.

Kan ställa krav

– Om inte något görs nu kommer sjöfarten att stå för en allt större del av försurningen och övergödning av Östersjön, säger Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Men regelverket för sjöfartens utsläpp är mer tillåtande än för vägtrafiken, menar han.

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) sätter riktlinjer för hur mycket fartygen får släppa ut. Men även enskilda företag som köper frakt till sjöss kan ställa krav på hur miljövänlig den är, betonar Kjell Larsson. Diesel är ett vanligt drivmedel för fartyg, men mindre skadligt bränsle som naturgas skulle kunna användas mer. Kväveutsläpp kan också reduceras med 80 procent om fartygen börjar använda katalytisk avgasrening, enligt Larsson.

Dyrare att bygga

Men enligt Irene Fällström, kommunikatör vid Svensk Sjöfart, satsar allt fler svenska redare på mindre miljöfarligt bränsle, även om gamla fartyg inte har samma möjlighet att bygga om utrustningen. På måndag invigs till exempel ett nytt svenskt fartyg i Rotterdam som drivs med naturgas. Jämfört med ett vanligt fartyg kostar det 30 procent mer att bygga, enligt Dick Höglund, finanschef vid Terntank. På fartyget Stena Germanica satsar man i sin tur på att bygga om motorerna så att det kan gå på metanol, berättar Erik Lewenhaupt, hållbarhetschef på Stena Line.

– Vi ser det som en mindre kostsam investering än naturgas även om inte heller det är helt fossilfritt, säger han.

Hårdare kontroll

För att minska utsläppen kring Östersjön har regeringen i Sverige tillsammans med andra Östersjöländer lämnat in en ansökan till IMO. I den föreslås att utsläpp av kväveoxid från nybyggda fartyg ska minska med 80 procent. I oktober i år ska IMO ta ställning till förslaget.