Fakta: Tips när du vabbar/vobbar

Avlös varandra om ni är två vuxna där hemma – vabba halva dagen eller några timmar var.

Turas om – vabba varannan dag.

Ha fasta vab-dagar – då vet du i förväg vilka dagar som blir aktuella att vabba om det behövs.

Planera – titta på vem som kan vabba utifrån arbetsuppgifter och aktiviteter.

Ta hjälp – en närstående kan också vabba.

Vobba – jobba hemifrån med sjukt barn. Du avgör själv om det är lämpligt, men du ska ha lön från din arbetsgivare och inte ersättning från Försäkringskassan.

Dela upp din arbetsdag – vobba i två timmar och vabba i sex. Då ska du ha lön för två timmar och ersättning från Försäkringskassan för sex timmar.

Källa: Försäkringskassan

Vab-säsongen inleds i oktober och når nu sin topp i februari. Nio av tio tjänstemän i privat sektor har möjlighet att arbeta hemifrån när barnen är sjuka – fyra av tio gör det ofta eller alltid i stället för att vabba. Det visar en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av fackförbundet Unionen.

Att vobba, att med bibelhållen lön arbeta hemifrån när barn är sjuka, ser Unionens förbundsordförande Martin Linder som en bra möjlighet för den anställde – så länge det inte upplevs som ett tvång.

– Då är det ett problem. Det gränslösa arbetslivet skapar möjligheter men även press som riskerar slita ut småbarnsföräldrar som redan är trötta och pressade. Att vobba ska ses som en möjlighet, säger Martin Linder.

Vill slippa vobba

Det är dock många som inte vill vobba. Undersökningen, som bygger på svar från 2 046 personer (61 procent av de tillfrågade), visar att mer än var tredje förälder uppger att de helst skulle slippa arbeta när de är hemma med sina krassliga knattar.

– Det som beskrivs som ett tvång eller stressande är när man inte har någon att lämna över sina arbetsuppgifter till, så när man kommer tillbaka till jobbet ligger uppgifterna på hög, säger Martin Linder.

Riktlinjer behövs

Han anser att det måste till en strukturerad diskussion på arbetsplatserna om vad vobbandets möjligheter för med sig och hur det ska skötas.

– Man behöver involvera de anställda på arbetsplatserna och ta fram rutiner och riktlinjer på vad som gäller när man är frånvarande, hur arbetsuppgifterna ska hanteras och att man får avlastning, säger Martin Linder.

Det är viktigt att man inte arbetar gratis.

– När du jobbar ska man ha lön, tar du ut ersättning från Försäkringskassan ska du inte jobba, säger han.