Fakta: Tsunamikatastrofen

Klockan 14:46 lokal tid den 11 mars 2011 inträffar en jordbävning med magnitud 9,0 utanför Japans stillahavskust. Jordbävningen pågår i sex minuter. Centrum ligger ungefär 70 kilometer från kusten och på 30 kilometers djup.

Det utlöser en flodvåg vars höjd som mest uppgår till 40 meter. Som längst når vattenmassorna 10 kilometer in i landet. Vågen når även kustområden i bland annat Taiwan, Indonesien, USA och Sydamerika.

Den officiella dödssiffran efter jordbävningen och tsunamin är 15 894. Antalet saknade är 2 562. Fler än 1,1 miljoner bostäder förstörs helt eller delvis.

Tsunamin utlöser tre härdsmältor vid kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi. Boende inom en radie av 20 kilometer från kärnkraftverket evakueras.

Fukushimas ekonomi, i synnerhet lantbruket, drabbas hårt av katastrofen. Konsumenternas förtroende för produkter från området har minskat kraftigt. Även turistnäringen i Fukushima har drabbats hårt.

Källa: TT, Japans polismyndighet.

– Jag hoppas att människor kommer att minnas oss, livet för de evakuerade är fortfarande svårt på många sätt, sade 39-åriga Kazuko Nikhei, som deltog vid en av ceremonierna i den japanska huvudstaden Tokyo, till AFP.

Hon är en av de tiotusentals som tvingades fly sina hem efter att vattenmassorna från tsunamin orsakat tre härdsmältor på kraftverket Fukushima Dai-ichi, med stora utsläpp av radioaktiva ämnen som följd.

"Katastrofen pågående"

18 500 människor dog, eller saknas, efter att de massiva vågorna svepte in över landet och slukade hela bostadskvarter. Återuppbyggnaden är långt ifrån färdig och åratal av arbete återstår för att avveckla Fukushima-reaktorerna.

– Varje gång jag besöker drabbade områden så känner jag att katastrofen är pågående, sade premiärminister Shinzo Abe under sitt officiella högtidlighållande i Tokyo tillammans med kejsaren Akihito och kejsarinnan Michiko, enligt AFP.

Liksom människor runt om i landet böjde de sina huvuden för en tyst minut vid den tidpunkt då den utlösande jordbävningen ägde rum den 11 mars 2011. Minnesceremonier hölls även på flera håll vid Japans norra kustområde, som drabbades värst.

Demonstration

Samtliga landets kärnkraftsreaktorer har hållits nedstängda sedan katastrofen och Japan har tvingats öka sitt användande av dyra fossila bränslen för att täcka energitappet. Premiärministern, som menar att Japan inte klarar sig utan kärnkraften, driver på för att återöppna så många kraftverk som möjligt trots juridiska hinder och motstånd i folkopinionen.

I veckan beslutade en domstol om nedstängning av två reaktorer som tidigare förklarats säkra. Över 200 personer samlades på fredagen till en demonstration mot kärnkraftsanvändning utanför presidentens residens, rapporterar AFP.