Fem franska militärer har stängts av i väntan på avsked för anklagelser om misshandel i Centralafrikanska republiken 2014.

"Samtidigt har disciplinära åtgärder vidtagits", säger försvarsdepartementet i ett uttalande.

Parallellt pågår tre olika utredningar om misstänkta sexuella övergrepp som franska soldater som tjänstgjort i FN:s fredsbevarande styrka i landet anklagas för.

Skandalen avslöjades av den svenske visselblåsaren Anders Kompass, som först beskylldes för tjänstefel men senare fick upprättelse i domstol.