Fem personer fick föras till sjukhus sedan ett husvagnsekipage och en personbil kolliderat på E4 söder om Jönköping. Både bilarna hamnade på taket i diket. Enligt räddningstjänsten var ingen av de inblandade, varav två barn, allvarligt skadade.

Närmare 75 meter viltstängsel revs ned i samband med olyckan. Vägen stängdes tillfälligt av under bärgningsarbetet men trafiken väntades flyta normalt igen under tidig eftermiddag. Orsaken till olyckan är oklar.