Fakta: GPE

Global partnership for education, GPE, startades 2002 och är ett partnerskap mellan regeringar i drygt 60 låg- och medelinkomstländer, ett 20-tal givarländer liksom organisationer, stiftelser och privata filantroper.

Organisationen arbetar med att förbättra samarbetsländernas utbildningssystem och målet är att alla barn i fattiga länder ska ha möjlighet att gå i skola och få en utbildning med bra kvalitet.

De senaste 20 åren har läskunnigheten bland barn och ungdomar globalt ökat från 83 till 91. Men fortfarande beräknas 120 miljoner barn i fattiga länder sakna tillgång till adekvat skolgång. Färre flickor än pojkar i skola.

Sverige är den sjunde största givaren till GPE och Sida beslutade nyligen att förnya sitt stöd med totalt 560 miljoner kronor under åren 2016-2019.

Källa: Sida

Fakta: Julia Gillard

Walesfödda Julia Gillard blev Australiens första kvinnliga premiärminister sedan hon vunnit ett partiledarval mot dåvarande Laborledaren Kevin Rudd i juni 2010.

Gillard gjorde sig känd som vass feminist och en lysande förhandlare, men fick aldrig brett folkligt stöd och hennes ledarskap ifrågasattes ständigt. Hon väckte ilska när hon drev igenom en koldioxidskatt 2010.

I juni 2013 utlyste Gillard en intern förtroendeomröstning i Laborpartiet mot kollegan Rudd, för att få slut på en ledarstrid efter flera tidigare omröstningar. Hennes motståndare inom partiet såg chansen till ett partiledarbyte med förhoppningen om att förbättra chanserna i det kommande parlamentsvalet, och Rudd vann omröstningen.

Gillard har varit ordförande för Global partnership for education sedan i februari 2014.

Det var efter en bitter strid om ledarskapet med partikollegan Kevin Rudd som Julia Gillard 2013 tvingades lämna posten som partiledare och premiärminister för Australien.

Plötsligt stod hon, efter nästan en livstid inom politiken, inför ett tomt blad.

– Men när jag reflekterade tillbaka på mitt liv hittade jag en sorts röd tråd i ett intresse för utbildning, för hur man kan arbeta för att varje barn ska få en chans här i livet, säger hon till TT.

– Passande nog hörde GPE, som sökte ny styrelseordförande, av sig. Och på den vägen är det.

Sidoeffekter

GPE (Global partnership for education) arbetar för att förbättra utbildningssystemen i länder där tillgången till skolor är låg. Man riktar särskilt in sig på att möjliggöra skolgång för flickor.

– Vi vet att det ger stora sidoeffekter. En flicka som fortsätter sin skolgång löper mindre risk att få hiv, har större chans att välja när hon ska gifta sig, får färre barn – som har större chans att överleva spädbarnsåren, bli vaccinerade och sen själva gå i skolan, säger Gillard, som är på besök i Stockholm för att tacka för Sveriges förnyade stöd till GPE och träffa utbildnings- och biståndsministrarna.

Trots framsteg beräknas det fortfarande finnas över 120 miljoner barn runt om i världen som inte har tillgång till skolgång. Om FN:s nya utvecklingsmål ska kunna nås krävs mer resurser, menar Gillard, som samtidigt är hoppfull.

– Den globala solidariteten för att förbättra hälsan efter de tidigare millenniemålen ledde till verklig förändring. Jag känner att vi nu står inför ett liknande momentum vad gäller utbildning, säger hon på sitt slipade politikersätt, men inte utan glöd i den skarpa blicken.

Uppmärksammat tal

Den glöden gav hon utlopp för när hon i det australiska parlamentet 2012 gav dåvarande oppositionsledaren Tony Abbott en rejäl avhyvling för vad hon uppfattade som upprepade sexistiska utspel. Talet fick stor uppmärksamhet både i Australien och utomlands – ett av flera videoklipp med talet har närmare tre miljoner visningar – och har lyfts fram som en inspirationskälla för kvinnor som arbetar mot sexism.

– Jag gav röst åt mycket frustration som byggts upp över tid, om hur mitt premiärministerskap präglades av att jag är kvinna. Men när jag satte mig ner efter talet hade jag inte en tanke på att det skulle ge sådan genklang. Jag var helt förberedd på att gå igenom pappersarbete resten av dagen (skratt).

"Lättare för nästa"

Hon tror att Australien lärt sig en hel del av erfarenheten av att ha sin första kvinnliga ledare.

– Det kommer att vara lättare för nästa kvinna, ännu lättare för nästa, och så vidare, tills det till slut blir något helt normalt att ha en kvinnlig politisk ledare.

Mindre pratglad är Julia Gillard när det gäller andra inrikespolitiska frågor, som den om Australiens tuffa politik gentemot anländande båtflyktingar. Även Gillard fick under sin tid vid makten kritik för en hård inställning.

– Jag kommenterar inte längre australisk inrikespolitik, säger hon kort.