En försvarsöverenskommelse som undertecknades mellan Filippinerna och USA 2014 strider inte mot grundlagen, enligt högsta domstolen i den forna amerikanska kolonin. Det banar väg för ökad amerikansk militär närvaro i Filippinerna.

Det tioåriga avtalet, EDCA, har inte implementerats på grund av juridiska utmaningar. Överenskommelsen innebär att flera amerikanska soldater kommer att delta i gemensamma övningar i landet och dessutom ska de hjälpa Filippinerna att bygga militära anläggningar.

Pakten är viktig för båda parter med anledning av det infekterade öbråket med Kina i Sydkinesiska havet och Washingtons allt större fokus på Asien.

Vissa parlamentsledamöter och aktivister anser dock att avtalet strider mot grundlagen eftersom det inkräktar på den filippinska suveräniteten. Fram till 1992 fanns två av de största amerikanska militärbaserna utomlands i Filippinerna.