Fakta: Skogsbränder

Varje år inträffar mellan 3 000-4 000 bränder i skog och mark i Sverige. En till två gånger per decennium har Sverige somrar med omfattande skogsbränder.

Den vanligaste brandorsaken är mänsklig aktivitet som att tända en lägereld eller att barn leker med eld. Även gnistor från tåg och maskiner och naturliga fenomen som blixtnedslag kan få elden att blossa upp. Var tredje brandorsak är okänd.

Internationellt sätt är dock problemet med skogsbränder relativt litet i Sverige. Vanligtvis är bränderna lågintensiva där träden och markens biologiska liv förblir levande och intakt efteråt.

Källa: Skogsbrand.se, MSB

SMHI varnar för hög brandrisk i ett område från Kalmar i söder till Stockholm i norr, in mot Västmanland, Östergötland och östra delen av Jönköpings län. Den väntas bli värre mot slutet av veckan och kan då omfatta trakterna runt Vänern, Mälaren och delar av inre Norrland.

– Nu när det inte regnar så mycket och vi får lite högre temperaturer så ökar brandrisken, och det kommer att vara fortsatt torrt över helgen, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI.

Det soliga vädret väntas fortsätta in mot nästa vecka, framför allt i de östra delarna.

Uppmanar till försiktighet

Mellan 3 000-4 000 skogsbränder inträffar i snitt varje år i Sverige. Människan är oftast orsaken till varför det tar fyr i det torra gräset eller i skogen, till exempel när man tänder en eldbrasa eller slänger en cigarettfimp på marken.

Bo Andersson, brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), uppmanar till försiktighet när det torra vädret är som värst mitt på sommaren.

– Det är bättre att tänka efter före och till exempel använda avsedda eldningsplatser när man ska laga mat.

Vid eldningsförbud, som beslutas av lokala myndigheter, bör man av säkerhetsskäl inte elda alls, enligt Bo Andersson.

Var tredje orsak okänd

Andra vanliga brandorsaker är en flygande gnista från en skogsmaskin eller ett bromsande tåg. Men för drygt var tredje skogsbrand är orsaken okänd.

– Det finns ett antal olika möjliga orsaker. Det viktigaste är att vara allmänt försiktig och hålla sig uppdaterad om lägesförändringar via SMHI, så brukar det oftast gå bra, säger Bo Andersson.