Regeringen vill öka intresset bland fondbolag, banker och försäkringsföretag att redovisa sina koldioxidavtryck. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) har därför bjudit in branschen till möte.

– Vi vet att det finns ett starkt ökande intresse inom finansbranschen att jobba med hållbarhetsfrågor, säger Bolund.

Han nämner Frankrike som exempel, där alla fonder måste göra en koldioxidredovisning och rapportera sin klimatpåverkan. Dessutom finns nya EU-krav på att göra hållbarhetsredovisning.

En sida av saken är att kunder och investerare ska få mer användbar information. Men det finns också en oro för klimatrisker av affärsmässiga skäl, tror Bolund.

– Det som är ohållbart på sikt blir minde lönsamt, om man gör investeringar som snabbt förlorar i värde. Jag tror att det är viktigt att se att man inte måste göra avkall på lönsamheten om man investerar hållbart, snarare tvärtom, säger han.