Den finska regeringen har beslutat att bygga en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle i Olkiluoto som ligger vid kusten, omkring 11 mil norr om Åbo. Där får maximalt 6 500 ton uran placeras omkring 400–450 meter under marken. Byggandet inleds i slutet på nästa år och att slutförvarningen kan inledas 2023, rapporterar mediebolaget Yle. Anläggningen planeras vara i aktiv drift i hundra år.

– Bygglovet är världens första som gäller slutförvaring om använt kärnbränsle. Finländskt kunnande erbjuder oss affärsmöjligheter när det gäller andra länders använda kärnbränsle, säger näringsminister Olli Rehn till Yle.

Företaget Posiva som fått tillstånd att bygga anläggningen ägs av Industrins Kraft och Fortum som den finska staten är majoritetsägare i.