– Från och med måndag är det stopp.

Inger Dahlgren, Havs- och vattenmyndigheten, om laxfiskestoppet i Östersjön.

Fakta: Laxfiske i svenska hav

Laxfiskekvoterna till havs är hårt begränsade, och mäts i antal fiskar.

Den största kvoten har Bottenviken längts i norr med 18 000 fiskar.

Bottenhavet, där fisket får pågå fram till måndag, ligger på 7 500.

De södra delarna, här från Gävleborg och neråt, har 350 i laxkvot.

På västkusten, där det handlar om Atlantlax, är fisket het förbjudet.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Laxfisket i Östersjön, ungefär upp till Höga Kusten, startade i april. I mitten av juni var det igång även längre norrut, men snart är det alltså stopp för i år.

En märkligt kort säsong för yrkesfiskarna, kan tyckas, men alla håller inte med.

– En del vill fiska väldigt aktivt en period och sedan gå över till annat fiske. Andra fiskar mer småskaligt och vill kunna uppehålla fisket lite längre under sommarmånaderna, då man har turister och vill ha färskförsäljning av lax, säger Inger Dahlgren, chef för fiskereglering på Havs- och vattenmyndigheten.

Många viljor

– Det finns många viljor, men frågan är om det är rimligt att kvoterna fiskas ut så snabbt, säger hon.

Totalstoppet som snart råder har föregåtts av fiskestopp i delar av Östersjön, allt eftersom kvoterna för de olika zonerna tagit slut. I de sydligaste delarna satte man punkt i mitten av juni, i Bottenviken längst i norr stoppades fisket för ett par veckor sedan.

– En ganska stor andel av laxen har redan vandrat upp i älvarna, där den själv föddes, för att leka. Och det är viktigt att man får tillbaka tillräckligt mycket lax som kan vandra upp och reproducera sig. Flera älvar uppnår inte de mål som fastställts när det gäller reproduktionen.

Västkusten inte med

Den svenska västkusten är nästan helt bortkopplad från kartan när det gäller laxfiske till havs. Det handlar om helt olika bestånd, och för Atlantlaxen har läget varit mer utsatt.

– I Västerhavet är fiske efter lax förbjudet. Däremot förekommer vissa fångster, kustnära och mycket begränsat, säger Inger Dahlgren.