Fakta: Hatbrottsanmälningar

Av polisanmälningarna från 2015 uppskattar Brå att närmare 6 980 anmälningar innehåller ett hatbrottsmotiv. Av dessa bedömdes:

68 procent (närmare 4 770 anmälningar) ha främlingsfientliga/rasistiska motiv.

9 procent (drygt 600 anmälningar) ha sexuell läggning som motiv.

8 procent (närmare 560 anmälningar) ha islamofobiska motiv.

6 procent (närmare 390 anmälningar) ha kristofobiska motiv.

5 procent (närmare 330 anmälningar) ha andra antireligiösa motiv.

4 procent (närmare 280 anmälningar) ha antisemitiska motiv.

1 procent (drygt 60 anmälningar) ha transfobiska motiv.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Störst ökning av antalet anmälningar har skett när det gäller skadegörelse och klotter (80 procent). Det är också den ökningen som till stor del förklarar den totala ökningen av antalet anmälda hatbrott.

"Jämfört med föregående år har vi sett betydligt mer klotter och skadegörelse inom offentliga transportmedel och på andra platser och byggnader, som genererar stor spridning av främlingsfientliga budskap", säger Sofia Axell, utredare på Brottsförebyggande rådet (Brå), i en kommentar till de nya siffrorna.

Men även om antalet anmälningar har ökat så tycks den faktiska utsattheten över tid inte ha förändrats under senare år. Den slutsatsen dras utifrån Brås nationella trygghetsundersökning (NTU) där människor själva svarar på frågor om sin utsatthet för olika former av brott.

"Om anmälningarna ökar behöver det inte vara negativt, eftersom det kan betyda att fler av de som utsätts faktiskt vågar anmäla det till polisen", säger Sara Westerberg, utredare på Brå.

Den vanligaste brottstypen när det gäller hatbrott är olaga hot/ofredande.