Så skyddar du dig mot blixten

1. Befinner du dig i öppen terräng, försök hitta en svacka att söka skydd i.

2. Undvik kontakt med värmeelement, vägganslutna telefoner, elutrustning och metallföremål. Metallföremål i nära kontakt med kroppen kan orsaka brännskador vid blixtnedslag.

3. Undvik att tvätta dig eller duscha under åskvädret eftersom ström kan ledas genom vatten vid nedslag.

4. Ta skydd i en bil. Metallhöljet avleder via glidgnistor över bildäcken till jord.

5. Sprid er. Om ni är en stor grupp personer tillsammans vid ett åskväder, sprid er. Om människor står tätt tillsammans vid ett träd finns risk att blixten går från skuldra till skuldra. Undvik att söka skydd under ett träd (det kan träffas av blixten) och att bada (blixten slår ibland ned i vattnet).

I Sverige träffas i snitt 17 personer per år av blixten. En av dem dör.

Källa: SMHI

Det åskoväder som i helgen drabbade stora delar av Europa, där en person dödades och flera skadades i blixtnedslag, är inte på väg till Sverige, försäkrar Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI. Här är vädret för tillfället normalt för denna tid på året.

Men på sikt kommer Sverige att drabbas av mer nederbörd, fler översvämningar och åskväder till följd av den globala uppvärmningen, enligt Erik Kjellström, klimatforskare vid SMHI.

Antalet dygn med åska varierar på olika håll i landet. Flest är de i de inre delarna av Halland med ett 20-tal dygn åska per år. Mest sällsynta är åskovädren längst upp i landets fjällkedja som har omkring fem dygns åska per år.

Årsmedeltemperaturen i Sverige har ökat med en grad sedan åren 1961– 1990, den referensperiod som SMHI använder sig av. Och varmare kommer det att bli, spår Erik Kjellström.

– Vi befinner oss i en klimatförändring och har släppt ut så mycket koldioxid så även om vi tvärt slutar med utsläppen i dag kommer klimatförändringarna att pågå i flera decennier, säger han.