Antalet drunkningar de senaste åren

Antal personer omkomna i drunkningsolyckor i Sverige:

2006: 135

2007: 103

2008: 107

2009: 82

2010: 79

2011: 95

2012: 97

2013: 129

2014: 137

2015: 122

Olyckstyper 2015:

Bad: 30

Fritidsbåt: 28

Isolyckor: 4

Övriga (t.ex. fall från bryggor): 60

Källa: Svenska livräddningssällskapet

– Det är jätteoroande. Och att vi har så många barnolyckor är väldigt, väldigt oroande, säger Anders Wernesten på Svenska livräddningssällskapet till TT.

Många barn och ungdomar under 19 år drunknade ifjol, antalet (13 fall) är det högsta sedan 2002. Men medelåldern bland de som omkommer i drunkningsolyckor är hög – 6 av 10 är över 50 år. Och förra året var 12 av de omkomna över 80 år. Dessutom är män överrepresenterade – nära 8 av 10 är män.

Antalet drunkningsolyckor i samband med bad minskade förra året, medan drunkningar i samband med fritidsbåtar och övrigt, till exempel fall från bryggor, har ökat.

"Gått åt fel håll"

Varför antalet drunkningsolyckor har ökat de senaste tre åren är svårt att svara på, enligt Anders Wernesten, men han konstaterar att "det gått åt fel håll".

Nyanlända har varit inblandade i en del av olyckorna, men de står inte för hela ökningen.

– Det brister i kunskap om vattensäkerhet rent allmänt och simkunnighet i synnerhet, säger han och tillägger att insatser för att ge nyanlända kunskaper om vatten måste göras av dem tillsammans med kommuner, staten och Migrationsverket.

Skolan har ansvar

För att uppnå nollvision måste alla barn lära sig att simma i skolan. Men trots att det står i läroplanen fuskar skolor och lägger ansvaret på föräldrarna, enligt Anders Wernesten.

Dessutom måste man informera om att det är en risk att ge sig ut och simma när man är äldre och har sjukdomssymptom.

Anders Wernesten understryker också att alkohol är ett problem i samband med drunkningsolyckor.

– Där måste vi ändra attityder, alkohol och vatten hör inte ihop.