Dödshot och barnäktenskap

Stödtelefonen startades i mars 2014 och riktar sig till myndighetspersoner inom bland annat vård och socialtjänst.

Totalt 698 samtal har inkommit om psykiskt och fysiskt våld, barn som tvingats in i äktenskap och förts till andra länder mot sin vilja, samt blivit könsstympade i ett annat land.

Merparten av samtalen rör barn och 88 procent av samtalen handlar om flickor och kvinnor.

Flera samtal gäller könsstympning, dödshot, planer på eller oro för barnäktenskap eller tvångsäktenskap, 200 fall handlar om fysiskt våld.

Källa: Länsstyrelsen i Östergötland

Närmare 700 myndighetspersoner inom bland annat vård och socialtjänst har hört av sig till en särskild stödtelefon som startades 2014 – en del i arbetet mot just tvångsäktenskap. Merparten av samtalen rör barn.

– Det handlar om allvarlig utsatthet. En del har utsatts för psykiskt och fysiskt våld, tvingats in i äktenskap och förts till andra länder mot sin vilja, säger Juno Blom, utvecklingsledare på länsstyrelsen i Östergötland.

Könsstympade utomlands

Flera samtal har handlat om flickor som lider av konsekvenserna av könsstympning som skett i andra länder, och som inte får tillgång till vård i Sverige.

Stödtelefonen startades av länsstyrelsen i Östergötland, som har regeringens uppdrag att samordna myndigheternas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning och tvångsäktenskap. Sedan hösten 2015 har man fått in fler samtal om barnäktenskap: ensamkommande flickor som kommit till Sverige med vuxna män som de gifts bort med.

– Det hänger ihop med att allt fler ensamkommande flickor har kommit till Sverige, säger Blom.

Pressade pojkar

Samtalen som rör pojkar har handlat om att de bland annat pressats av manliga släktingar att kontrollera eller utöva våld mot sina systrar eller mödrar.

I dag finns inte tillräckligt med verktyg för att hjälpa de utsätta personerna.

– Myndigheterna måste bli bättre på att skydda barn från att hamna i dessa utsatta situationer. Vi måste även få till långsiktiga stödinsatser och se till att de kvinnor som blivit könsstympade får tillgång till vård.

Länsstyrelsen har nu sammanställt krissamtalen i en ny rapport som har lämnats över till barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, skriver Dagens Nyheter.