Fakta: Så många klarar uppkörningen

Statistiken visar Trafikverkets antal godkända körprov i procent, år för år (under perioden januari–december, med undantag för 2016, där perioden januari– juni gäller).

År Antal godkända prov i procent

2016 (januari–juni): 47,8

2015: 49,75

2014: 52,2

2013: 54,6

2012: 55,2

2011: 54,8

2010: 54,9

2009: 55,0

2008: 57,1

2007: 57,8

2006: 57,7

Källa: Trafikverket.

Fakta: Tillstånd krävs

Den som övningskör privat måste ha en godkänd handledare. Ansökan görs till Transportstyrelsen. En privat handledare kan som mest ha 15 elever samtidigt.

Den som vill driva en trafikskola ska också ansöka om det hos Transportstyrelsen.

Elever som är osäkra på huruvida trafikskolan är legal eller ej kan alltid kontrollera om den har F-skatt eller tillstånd att bedriva sin verksamhet.

Källa: Körkortsportalen och Transportstyrelsen.

Fakta: Godkända prov per kommun

Statistiken visar Trafikverkets antal godkända körprov i procent under de senaste fem åren, 2012–2016, vid myndighetens kontor i landet. Siffrorna avser perioden januari–december varje år med undantag för 2016, där perioden är januari–juni.

Göteborg–Mölndal finns inte med i statistiken för 2014–2016.

2012 2013 2014 2015 2016 (jan–jun)

Borås 59,5 60,8 57,1 52,93 53,79

Eskilstuna 61,9 58,2 55,2 54,99 54,03

Falun 61,0 61,1 57,0 52,48 48,04

Farsta 41,2 42,5 42,5 42,57 42,42

Gävle 51,1 50,7 52,0 49,61 44,49

Göteborg–Mölndal 64,2 65,3 – – –

Göteborg–Hisingen 45,2 55,2 52,5 50,34 47,57

Halmstad 61,0 60,2 57,3 54,26 52,74

Helsingborg 50,5 50,4 46,8 47,06 45,39

Jakobsberg 45,6 44,4 40,3 38,43 39,26

Jönköping 54,7 52,9 53,1 52,27 51,91

Kalmar 59,7 56,8 55,2 49,80 46,68

Karlskrona 61,0 63,5 62,4 58,84 53,96

Karlstad 65,5 64,4 61,0 56,80 53,08

Kristianstad 56,7 57,8 55,2 52,93 44,82

Linköping 54,3 53,1 50,0 46,09 41,63

Luleå 67,9 64,9 62,0 60,60 59,84

Malmö 49,8 48,6 49,1 47,24 45,14

Skellefteå 69,6 69,9 64,5 56,14 59,62

Skövde 65,0 66,3 63,0 56,37 54,66

Sollentuna 47,8 43,0 40,2 39,38 39,23

Sundsvall 59,1 63,1 61,0 59,64 58,49

Södertälje 45,5 47,2 46,7 45,24 42,25

Umeå 75,0 72,0 68,2 63,22 65,88

Uppsala 47,1 45,8 47,9 47,07 46,50

Visby 56,4 59,8 55,7 55,73 55,24

Vänersborg 61,5 59,8 55,7 48,91 46,07

Västerås 69,2 64,5 60,7 56,37 56,03

Växjö 54,2 52,8 52,4 49,06 45,56

Örebro 47,8 50,4 47,0 46,41 48,04

Örnsköldsvik 72,0 70,4 70,8 65,27 61,25

Östersund 66,6 65,4 62,8 61,12 54,80

Källa: Trafikverket.

Under den första halvan av 2016 klarade 47,8 procent uppkörningen för B-körkort, enligt statistik från Trafikverket. Det är en minskning med nära sju procentenheter på bara tre år. Sedan 2006 har andelen godkända körprov minskat med nästan tio procentenheter.

– Grunden till att den minskar är att de som kommer till oss är sämre förberedda. Trenden är ju så, att den har vikit under en väldigt lång tid, säger Rikard Granlund, biträdande chef för förarprov på Trafikverket.

Växande problem

Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) ser ett växande problem med illegala trafikskolor, en utveckling som även Transportstyrelsen noterat.

– Vi får indikationer från trafikskolor som har tillstånd om att de har sett eller hört något. Sedan kan det också vara elever som har gått på en eventuellt svart trafikskola och som har klagomål på något sätt, säger Berndt Kuhlin, tillförordnad chef för sektionen tillsyn vid Transportstyrelsen.

2012 ändrades myndighetens regler så att en handledare bara får ha högst 15 elever samtidigt. Åtgärden var tänkt att få bukt med de illegala trafikskolorna, men så blev det alltså inte.

Oklart varför

Varför den illegala utbildningen ökar är svårt att svara på, enligt Berndt Kuhlin.

– Troligtvis är de billigare än en vanlig trafikskola, men det är inget som vi ofta får fakta om. Alla som har varit involverade är inte beredda att prata så mycket om det. De kan säga att de är missnöjda, men det är inte alltid som de berättar allt som de vet.

Han anser att det finns en risk med att utbilda sig vid svarta trafikskolor, då dessa inte prövas av Transportstyrelsen.

– Om man bedriver en verksamhet utan prövning kan det finnas en risk för att man inte blir utbildad i alla moment.

Kräver resurser

Att färre klarar att ta körkort innebär att resurser förbrukas i onödan, både för Trafikverket och för eleverna, enligt Rikard Granlund.

– Vi vill att körkortstagaren lägger resurser på en bra utbildning i stället för att göra många prov hos oss. För trafiksäkerheten är det bättre, säger han.

Fler än hälften som kör upp ställer sig i kö för prov igen.

– Det är en resursfråga för körkortstagaren också. Kan man lägga pengar på utbildning i stället för på prov är det bättre för körkortstagaren.

Trafikverket har gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att utreda orsakerna till att fler blir underkända i körproven. Resultatet väntas vara färdigt i höst.