Gonorré

Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae som infekterar slidan, livmoderhalsen eller urinröret hos kvinnor och i urinröret hos män. Bakterien kan också finnas i ändtarm eller svalg.
Infektionen behöver inte ge några symtom, men inkubationstiden är kort – från något dygn till någon vecka.
Symtom på infektionen är flytningar från urinröret eller slidan. Infektioner i svalget eller äntarmen är oftast lindriga. 
Gonorré klassas som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och smittspårning är obligatorisk. 


Antalet fall 2015 och 2006 inom parentes

Totalt: 1677 (674)

Blekinge: 8 (2)

Dalarna: 16 (5)

Gotland: 0 (10)

Gävleborg: 17 (26)

Halland: 27 (22)

Jämtland: 3 (3)

Jönköping: 21 (7)

Kalmar: 8 (4)

Kronoberg: 13 (7)

Norrbotten: 17 (8)

Skåne: 198 (121)

Stockholm: 906 (299)

Södermanland: 18 (9)

Uppsala: 40 (23)

Värmland: 19 (3)

Västerbotten: 24 (9)

Västernorrland: 22 (6)

Västmanland: 34 (6)

Västra Götaland: 205 (79)

Örebro: 47 (14)

Östergötland: 34 (11) 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten 

För tio år sedan konstaterades 674 fall av könssjukdomen gonorré i Sverige. Antalet fall har ökat sedan 2006. Statistiken för förra året visar på 1677 fall i hela landet av sjukdomen. 

Hans Fredlund, smittskyddsläkare vid region Örebro. 

Hans Fredlund, smittskyddsläkare vid region Örebro. 

Region Örebro

Foto:

Flest fall av gonorré har rapporterats in i Stockholms landsting som också ser en stor ökning mot föregående år, 906 fall 2015 mot 690 fall 2014. För tio år sedan var antalet gonorréfall i storstadslandstinget 299. 

LÄS MER: Här har flest klamydia – län för län 

Det är två saker som ökat spridningen: 

– Det är ju oroande, det nya som hänt är att vi under de senaste åren har fått gonorré som sprids mellan unga heterosexuella. Bland unga heterosexuella har det tidigare varit klamydia som spritts sexuellt och bland dem har antalet smittade fall med gonorré tidigare inte varit representerade, säger Hans Fredlund och fortsätter: 

– Sedan något år tillbaka är smittspårningen svårare, man har flera okända sexuella kontakter, man vet inte vem det är. Man har ingen identitet när man smittspårar som man kan ringa in, det går inte att få tag på vilka det är. 

LÄS MER: Ungdomar är inte rädda för könssjukdomar: "Man bryr sig inte"

Under 1990-talet var det män som var överrepresenterade i statistiken, smittan spreds främst mellan män som hade sex med män, berättar Hans Fredlund. Under förra året var majoriteten av gonorrésmittade mellan 20-29 år (48,2 procent 2015), men gruppen 30-39 år stod för en fjärdedel av fallen 2015. Män är överrepresenterade i statistiken, 77,8 % 2015 mot 22,1 procent kvinnor. 

För att skydda sig mot gonorré är kondom ett bra skydd. Men den som smittas kan få behandling. 

– I Sverige klarar vi av att behandla det utan större bekymmer, men globalt är det ett jätteproblem. Vi är inne på den sista antibiotikan som kan användas. Får vi inte nya behandlingsmöjligheter kan vi om 10-15 år hamna i ett läge där vi inte har en effektiv behandling, säger Hans Fredlund. 

LÄS MER: Gonorré riskerar att bli resistent mot antibiotika