Fakta: Antal säkerhetsärenden

2010

Asyl: Cirka 80 remisser. Erinran: Cirka 5.

Medborgarskapsärenden: Cirka 100 remisser. Erinran: Cirka 5.

2011

Asyl: Cirka 100 remisser. Erinran: Cirka 5 stycken.

Medborgarskap: Okänt antal. Erinran: Cirka 10.

2012

Uppgifter saknas.

2013

Asyl: Cirka 100 remisser. Erinran: Ca 20.

Medborgarskap: 159 remisser. Erinran: 31.

2014

Asyl: 109 remisser. Erinran: 24.

Medborgarskap: 158 remisser. Erinran: 31.

2015

Asyl: 461 remisser. Erinran: 29.

Medborgarskap: 140 remisser. Erinran: 26.

Källa: Säkerhetspolisen

Sverige är bundet av internationell rätt att pröva alla asylärenden på personer som lyckats ta sig in i landet om de så begär detta. Oavsett vad de har för bakgrund.

När Migrationsverket väl misstänker att en asylsökande skulle kunna utgöra ett säkerhetshot skickas ärendet vidare till säkerhetspolisen, Säpo. Under 2015 hände detta vid 461 tillfällen. En ökning från 109 ärenden året innan, och en siffra som ser ut att bli än högre 2016.

Av dessa 461 ansåg Säpo att 29 personer utgjorde ett säkerhetshot. Vid en sådan bedömning skickas en erinran tillbaka till Migrationsverket.

– Då är det vår skyldighet att handlägga det ärendet så fort det går, för att personen snabbt ska kunna få sin ansökan prövad, säger Oskar Ekblad, chef för Migrationsverkets särskilda insatser.

Kan få stanna

Personernas ansökan avslås generellt, men det betyder inte alltid att de kan utvisas.

– En fråga som komplicerar det hela är att många av de här personerna kommer från länder där dödsstraff och tortyr tillämpas. Vilket betyder att personer som har kommit till våra länder som kan ha för avsikt att hota vår eller ett annat lands säkerhet ändå kan vara kvar här. Vi fäster en högre vikt vid att skydda enskilda individer från att straffas med döden eller tortyr.

Släpps fria

Om det inte finns en konkret misstanke om brott som kan leda till åtal släpps de här personerna fria i vårt samhälle. Hur många det rör sig om vill varken Säpo eller Migrationsverket avslöja. Men Säpo håller kontinuerlig uppsikt över potentiella hot.

– Vi kan ha uppföljande samtal med de här personerna, det kan också bli så att de får rapporteringsskyldighet till en polisstation. Det kan vara allt från en gång i veckan till varje dag, säger Fredrik Milder, pressekreterare på Säpo.

Det är också viktigt att tillägga att bara för att Säpo klassar personerna som ett säkerhetshot, betyder det inte att de är i full färd med att planera ett terrorattentat.

– Då skulle de personerna ingå i vår kontraterroruppföljning, och vi skulle vi givetvis vidta nödvändiga åtgärder, säger Milder.