Godkända prov

Statistiken visar andelen godkända körprov för behörighet B som förrättats av trafikinspektörer på Trafikverket 2011 (januari t o m 15 okt). Statistiken bygger på minst 300
utförda körprov.
 Malmö:
Snällaste: 52,1 procent
Strängaste: 33,1 procent
Genomsnitt: 41,4 procent

 Göteborg: Mölndal:
Snällaste: 65,6 procent
Strängaste: 56,3 procent
Genomsnitt: 61,2

 Göteborg: Hisingen
Snällaste: 47,8 procent
Strängaste: 36 procent
Genomsnitt: 40,4 procent

 Stockholm: Södertälje
Snällaste: 47,6 procent
Strängaste: 29,8 procent
Genomsnitt: 39,6 procent

 Stockholm: Sollentuna
Snällaste: 52,3 procent
Strängaste: 43,7 procent
Genomsnitt: 48,2 procent

 Stockholm: Jakobsberg
Snällaste: 44,4 procent
Strängaste: 34,2 procent
Genomsnitt: 39 procent

 Stockholm Farsta
Snällaste: 44,7 procent
Strängaste: 34,9 procent
Genomsnitt: 40,5 procent

 Genomsnitt i landet: 54,4 procent

Drygt 100 000 personer genomgår Trafikverkets körprov varje år. Centralt är att inspektörernas bedömningar är enhetliga, men Metros granskning visar att det är stor differens mellan ”stränga” och ”snälla” inspektörer. I Södertälje har till exempel den strängaste inspektören under 2011 godkänt cirka 30 procent av proven, medan den snällaste godkänt cirka 48 procent – en skillnad på nästan 20 procentenheter.
– Det är i häftigaste lag­et. Hade det skilt några få procentenheter hade man kanske kunnat peka på den mänskliga faktorn, men 20 procentenheter är svårt att förklara bort, säger Lasse Swärd som är motorjournalist på Dagens Nyheter.

Lasse Swärd menar att statistiken bekräftar en gammal misstanke: att olika inspektörer helt
enkelt är olika tuffa. Skillnaden mellan Stock­holmsområdet och resten av landet är också stor. Mellan Stockholm och Umeå skiljer nästan 30 procentenheter. Den statistiken är dock lättare att förklara, enligt Lasse Swärd.
– Stockholmstrafiken är mer krävande och här finns också fler aggressiva förare, det spelar in.
Enligt Rikard Granlund, avdelningschef för Trafikverkets förarprov, beror skillnaderna  på faktorer som körmiljö, körkorts­aspiranternas olika färdighetsnivåer och utbild­ningsbakgrund.
– Skiljer det mer än 20 procentenheter inom samma kontor gör vi alltid en kontroll. Men under det anser vi vara acceptabelt. Jag tror inte att det här handlar om ”stränga” eller ”tuffa” inspektörer.

Fotnot: Inspektörerna har anonymiserats i statistiken.