– Man nästan fördubblar chansen till graviditet i dessa fall genom att använda den mer avancerade metoden.

Professor Aleksander Giwercman vid Skånes universitetssjukhus har lett en studie på ofrivilligt barnlösa, som visar att chansen att lyckas med assisterad befruktning ökar för en del av dem om man först gör en ny sorts spermieanalys.

Fakta: Införs i Skåne

Alla män har vissa spermier med kromosombrott. Om andelen sådana spermier är över 20 procent påverkar det möjligheterna att få barn.

En studie på 1 600 ofrivilligt barnlösa par visar att chansen att lyckas med assisterad befruktning ökar kraftigt om man före behandling gör en spermieanalys och väljer bort traditionell IVF-behandling i de fall då mannen har stor andel kromosombrott.

I dessa fall behandlar man direkt genom så kallad ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjektion), som innebär att en livsduglig spermie väljs ut och injiceras i ägget med en nål.

Detta arbetssätt kommer nu att börja tillämpas på Skånes universitetssjukhus.

Källa: Reproduktionsmedicinskt centrum, Skånes universitetssjukhus

Just i dessa fall är det säkraste sättet att få till en graviditet att hoppa över traditionell IVF-behandling och i stället välja en lite dyrare och mer komplicerad behandling som kallas ICSI.

– Man nästan fördubblar chansen till graviditet i dessa fall genom att använda den mer avancerade metoden, säger professor Aleksander Giwercman vid Skånes universitetssjukhus.

ICSI-behandling innebär att en livsduglig spermie väljs ut och förs in med en nål i ägget. Vid IVF-behandling läggs en större mängd spermier i en skål och spermierna får sedan själva hitta vägen in i ägget.

I dag görs hos ungefär hälften av paren först ett eller flera försök med IVF. Om det misslyckas går man eventuellt vidare till ICSI. Men i de fall där mannens spermier har ovanligt hög andel kromosombrott finns mycket att vinna på att hoppa över IVF, menar Giwercman som lett en studie på 1 600 par.

Målet är så få behandlingar som möjligt.

– Det är en stor psykisk belastning för ett par att genomgå en behandling och misslyckas med det flera gånger. För samhället blir det också billigare. En behandling är ju ganska dyr.