Åtta kubaner på en ranglig flotte har tagit sig i land på Florida Keys i södra USA, de senaste av en våg människor som försöker fly den kommunistiska ön, uppger amerikanska myndigheter.

Över 2 200 kubaner har flytt med båt till USA sedan oktober. USA har en policy att den kuban som lyckas ta sig i land får stanna permanent, och många kubaner befarar att det ska ändras med upptinade diplomatiska relationer Washington-Havanna.

Till Key West är det bara 15 landmil från Kuba men flyktvägen är ändå ökänt farlig.