– Det handlar om att vända en Ålandsfärja och det gör man inte på en femöring.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) om utmaningen att bryta den ökande sjukfrånvaron. (TT)

Fakta: Sjukfrånvaron ökar snabbt

Den samlade sjukfrånvaron fortsätter att öka.

Antalet nya sjukfall har ökat kraftigt hittills under 2015.

Ökningen finns i samtliga diagnoser, men den är extra kraftig i psykiatriska diagnoser.

Ungefär 40 procent av nybeviljade sjukersättningar sker inom psykiatriska diagnoser för både kvinnor och män.

För aktivitetsersättningen är siffran drygt 80 procent.

Även antalet aktivitetsersättningar ökar i snabb takt.

Sjukpenningtalet har ökat stadigt sedan slutet av 2010 och var i september i år 10,3 dagar, 13,5 för kvinnor och 7,2 för män.

Källa: Försäkringskassan

Inget tyder på att den ökning av sjukfrånvaron som skett sedan 2010 är på väg att brytas, enligt Försäkringskassans nya prognos. Tvärtom fortsätter sjukskrivningarna att öka – från dagens 10,3 till 13 dagar år 2020, i stället för regeringens mål om en minskning till nio dagar.

– Det Försäkringskassan gör spelar en stor roll, men för att verkligen kunna bryta utvecklingen måste också inflödet till försäkringen minska – och då handlar det en hel del om hur läkare sjukskriver och om arbetsgivarnas förebyggande arbete, säger Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler.

Kraftfulla åtgärder

Enligt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) måste både hälso- och sjukvården och arbetsgivare nu kliva fram. Siffrorna kommer däremot inte som någon överraskning för henne.

– Det är just de siffror som nu presenteras – att vi har den här oroande utvecklingen – som ligger till grund för det kraftiga åtgärdsprogram som regeringen lade fram för bara en och en halv månad sedan, säger hon.

Programmet omfattar sju olika områden och 25 olika åtgärder och varken Ann-Marie Begler eller Annika Strandhäll ser att något ytterligare måste till just nu. Bland annat ska läkarnas sjukskrivningspraxis analyseras och arbetsgivarnas ansvar skärpas. Inspektionen för socialförsäkringen har tidigare konstaterat att svenska arbetsgivare har ett jämförelsevis begränsat ansvar för sjukskrivnas återgång i arbete och låga kostnader för sjukfrånvaro och förtidspensioner.

Komplex fråga

Även Läkarförbundet pekar på arbetsgivaren.

– Vid ett sjukfall är det viktigt att agera på en gång. Det ansvaret kan vi ta, men det kräver att arbetsgivaren svarar i telefon på en gång. Så har det inte varit genom åren. Det är väldigt olika hur arbetsgivare svarar upp mot arbetstagares behov av rehabilitering, säger Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet.

Annika Strandhäll framhåller att det är komplext att bryta den ökande sjukfrånvaron.

– Det handlar om att vända en Ålandsfärja och det gör man inte på en femöring.

Men hon anser fortfarande att det är realistiskt att nå målet om nio sjukskrivningsdagar fram till år 2020.