Fakta: Ersättningen som utnyttjas

Sedan 1994 kan personer med rätt till assistans själva välja sin assistansutförare. I dag väljer ungefär 65 procent av dem privata aktörer.

Konkurrensen mellan de bolag som finns på marknaden är hård eftersom de bara kan växa genom att ta över kunder från andra bolag. Antalet assistansberättigade, omkring 16 000, är relativt konstant.

Omkring 8 till 15 procent av de 26 miljarder kronor som betalas ut varje år i assistansersättning sker felaktigt efter fusk, enligt Försäkringskassans bedömning.

Källa: Försäkringskassan

Försäkringskassan har polisanmält ytterligare en anställd som misstänks ha tagit emot mutor för att lämna ut brukares personnummer till ett assistansbolag, samt anmält en företrädare för bolaget. Härvan växer nu till sammanlagt två anställda och två bolag. Enligt kassans generaldirektör Ann-Marie Begler upptäcktes det senare fallet efter att myndigheten kontrollerat vilka anställda som loggat in ovanligt många gånger i databasen. Brottsrubriceringarna är tagande av muta, dataintrång, brott mot tystnadsplikten och tjänstefel, enligt Försäkringskassan.

Oklart antal

– De här personerna, det vet vi inte hur många de är, men det är en väldigt liten grupp, och jag menar att vi har en bra kontroll över detta, men det är sådant som ändå inte ska förekomma, säger Ann-Marie Begler.

Assistansbolagen använder personuppgifterna för att kontakta brukarna och förmå dem att byta bolag. Ann-Marie Begler har fått information om att även Försäkringskassans medarbetare har ringt upp brukare, och att bolagen i vissa fall har lockat med tv-apparater eller bättre assistans – som de sedan inte kan leva upp till.

Begränsar systemen

– Risken är att en så bra välfärdstjänst blir ifrågasatt. Sedan ska enskilda brukare inte utsättas för press och påtryckningar av det här slaget, säger Ann-Marie Begler.

Försäkringskassan utreder nu om fler kan vara iblandade. Myndigheten förstärker internutredningen, begränsar tillgången i datasystemen och tar upp frågan ute på arbetsplatserna.

– Grunden i problematiken är att det finns någon som vill ha uppgifterna, och att vi har anställda som väljer att lämna ut dem, säger Ann-Marie Begler.